Gebruik de menuknopjes onderaan om het roterend huidmodel te bedienen.