Huidbehandelingen

Dynexan

 • Geschreven door dr. M.D. Njoo - Dermatoloog
 • E-mail

Wat is Dynexan gel en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

 

Dit middel bevat de werkzame stof lidocaïnehydrochloride, een stof voor plaatselijke verdoving (lokale anesthesie) van de huid en slijmvliezen.  Dit middel wordt gebruikt voor kortdurende, symptomatische behandeling van pijn van het mondslijmvlies, het tandvlees en de lippen bij volwassenen, jongeren en kinderen vanaf 6 jaar.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • U bent allergisch voor middelen voor plaatselijke verdoving van het amidetype (bijvoorbeeld prilocaïne, mepivacaïne).

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is lidocaïnehydrochloride.
 • 1 g gel bevat 20 mg lidocaïnehydrochloride (als lidocaïnehydrochloride 1 H2O).
 • De andere stoffen in dit middel zijn: benzalkoniumchloride, bittere-venkelvruchtolie, glycerol (E422), guargalactomannaan (E412), gedeeltelijk gedementholiseerde muntolie, vloeibare paraffine, pepermuntolie, sacharinenatrium (E954), colloïdaal watervrij silica (E551), steranijsolie, thymol, titaandioxide (E171), witte zachte vaseline (E905), gezuiverd water.

Hoe ziet Dynexan Gel eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Dynexan Gel is een witte gel voor gebruik op tandvlees en mondslijmvlies (gingivaal/oromucosaal gebruik) die er zalfachtig uitziet.Tubes met 10 g gel voor gebruik op tandvlees en mondslijmvlies (gingivaal/oromucosaal gebruik).

Dynexan Gel bevat benzalkoniumchloride

Dit is een irriterende stof die huidreacties kan veroorzaken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts, tandarts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, tandarts of apotheker.

Volwassenen en jongeren tot 18 jaar

De aanbevolen dosering voor volwassenen en jongeren tot 18 jaar is een hoeveelheid gel ter grootte van een erwt (ongeveer 0,2 g gel (4 mg lidocaïnehydrochloride)) 4-8 maal per dag aangebracht.

Gebruik bij kinderen

Bij kinderen vanaf 6 jaar is de dosering maximaal 4 maal per dag een hoeveelheid gel ter grootte van een erwt (ongeveer 0,2 g gel (4 mg lidocaïnehydrochloride)).

Hoe dient u dit middel toe?

Gebruik op tandvlees en mondslijmvlies (gingivaal/oromucosaal gebruik). Dit middel moet op de pijnlijke plekken worden aangebracht en voorzichtig worden ingewreven.  Wanneer nieuwe gedeeltelijke gebitsprothesen of beugels worden gedragen, moet een dunne laag van dit middel op de aangedane plekken worden aangebracht.

Wordt uw aandoening na 2 dagen niet minder en is de onderliggende oorzaak niet bekend, of treden er onduidelijke aandoeningen op? Neem dan contact op met een arts of tandarts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, tandarts of apotheker.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van Dynexan ?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zeer zelden: komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 mensen

 • plaatselijke huidreacties, bijvoorbeeld een brandend gevoel, zwelling, roodheid, jeuk, netelroos (jeukende huiduitslag met bleekroze licht gezwollen vlekken), contacteczeem (contactdermatitis), huiduitslag (exantheem), pijn
 • veranderingen in de smaakwaarneming
 • verdoofd gevoel
 • anafylactische reacties (een plots optredende allergische reactie) en shockreacties (een zeer heftige allergische reactie van het hele lichaam) met bijkomende verschijnselen

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en tube na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. Na aanbreken van de tube is dit geneesmiddel nog 3 maanden houdbaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, tandarts of apotheker voordat u dit middel gebruikt, indien u lijdt aan een ernstige onderliggende aandoening, bijvoorbeeld een hartaandoening of een ernstige lever- of nieraandoening.

Wees voorzichtig bij de inname van warme dranken of voedsel binnen 45 minuten na toepassing, om te voorkomen dat u zich verslikt, op uw tong bijt of uw mond brandt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Dynexan Gel nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts, tandarts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts, tandarts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.Dit middel mag niet tijdens de zwangerschap worden gebruikt, tenzij dit duidelijk noodzakelijk is. Lidocaïne wordt in kleine hoeveelheden in de moedermelk uitgescheiden. Bij therapeutische doses van dit middel worden geen effecten op met moedermelk gevoede zuigelingen verwacht.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit middel heeft geen bekende invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

Wanneer moet u uw arts of apotheker waarschuwen?

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, tandarts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (website www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Advertenties
 • Dynexan Gel, goed tegen uw aften!

  Dynexan
Feedback

Vindt u dit artikel nuttig?

 • Ja
 • Een beetje
 • Nee
Laat ons weten wat u vindt van dit arikel.
Vergeet uw bericht niet!
Staat uw vraag er niet tussen? Vraag het ons op Facebook!

U kunt vragen stellen aan de redactie via facebook Like onze facebook pagina en stel uw vraag.

Hoe veilig is laserontharing eigenlijk?

Mijn moedervlek verandert van vorm, kan dit kwaad ?