Huidbehandelingen

Hemangiol ®

 • Geschreven door dr. M.D. Njoo - Dermatoloog
 • E-mail

Wat is Hemangiol en waarvoor wordt het gebruikt ?

Hemangiol® is een drank die specifiek is ontwikkeld voor de behandeling van infantiel hemangioom bij zuigelingen die een orale behandeling nodig hebben.

Wanneer mag uw kind Hemangiol® niet krijgen?

Als uw kind:

 • vroegtijdig (prematuur) geboren is en hij/zij de gecorrigeerde leeftijd van 5 weken nog niet heeft bereikt (de gecorrigeerde leeftijd is de leeftijd die een vroeggeboren baby zou hebben als hij/zij op de uitgerekende datum zou zijn geboren).
 • allergisch is voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in de patiëntenbijsluiter.
 • astma heeft of al eerder last heeft gehad van ademhalingsproblemen.
 • een trage hartslag heeft voor zijn/haar leeftijd. Raadpleeg hiervoor uw arts als u twijfelt.
 • een hartprobleem heeft (zoals hartritmestoornissen en hartfalen).
 • een heel lage bloeddruk heeft.
 • problemen heeft met de bloedsomloop waardoor de tenen en vingers gevoelloos en bleek zijn.
 • vatbaar is voor een laag bloedsuikergehalte.
 • een hoge bloeddruk heeft die veroorzaakt is door een tumor op de bijnier.

Hoe moet ik Hemangiol® aan mijn kind geven?

-Geef Hemangiol® altijd aan uw kind precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Instructies voor gebruik vindt u in de bijsluiter die in de doos van Hemangiol® wordt meegeleverd en op het einde van deze leidraad.

-U moet Hemangiol® aan uw kind geven tijdens of vlak na een voeding (moedermelk, flesvoeding of vast voedsel) en uw kind regelmatig voeden om te voorkomen dat hij/zij lange tijd niet eet.

-Hemangiol® en de voeding moeten door dezelfde person gegeven worden om het risico op een laag suikergehalte (hypoglykemie) te vermijden. Als verschillende personen betrokken zijn, is een goede communicatie noodzakelijk om de veiligheid van uw kind te garanderen.

Hoe heeft de arts bepaald welke dosis Hemangiol® aan mijn kind moet worden gegeven?

– De hoeveelheid Hemangiol® die u aan uw kind geeft, is gebaseerd op het gewicht van uw kind en is daarom zeer specifiek voor uw kind. U zult de instructie krijgen om uw kind tweemaal per dag, eenmaal ‘s ochtends en eenmaal in de late namiddag, een specifieke hoeveelheid van de Hemangiol®- oplossing te geven, afgemeten in milligram (mg) van de werkzame stof, met de meegeleverde doseerspuit voor orale toediening.

U moet minstens 9 uur laten verstrijken tussen de twee doses die op één dag worden gegeven.

– De dosis van uw kind start met een lage dosis die gedurende 3 weken elke week langzaam zal worden verhoogd tot de uiteindelijke effectieve dosis is bereikt. Een verhoging van de dosis mag alleen door de arts gebeuren tijdens de wekelijkse bezoeken die zullen worden afgesproken. Tijdens deze bezoeken zal men u vertellen wat de nieuwe hoeveelheid Hemangiol® is die u aan uw kind moet geven.

– Aangezien uw kind snel groeit, is het dan ook noodzakelijk om de hoeveelheid Hemangiol® die uw kind krijgt, aan te passen in overeenstemming met het gewicht van uw kind. Naarmate uw kind in gewicht bijkomt, zal hij/zij een grotere hoeveelheid Hemangiol® nodig hebben om hetzelfde effect te hebben. Deze aanpassing gebeurt minstens elke maand door de arts.

Veelgestelde vragen

– Wat moet ik doen als ik vergeet Hemangiol® aan mijn kind te geven?
Als u vergeet uw kind een dosis Hemangiol® te geven, mag u geen andere dosis geven; wacht gewoon tot de volgende geplande dosis.

– Wat moet ik doen als ik mijn kind te veel Hemangiol® geef?
Als u te veel Hemangiol® aan uw kind geeft, neem dan onmiddellijk contact op met de arts.

– Wat moet ik doen als mijn kind niet eet of een dosis uitbraakt of uitspuwt
Als uw kind niet eet of als hij/zij braakt, mag u geen dosis geven die dan is gepland vanwege een risico op een laag suikergehalte in het bloed. Wanneer uw kind niet meer braakt en opnieuw normaal heeft gegeten, kunt u de volgende geplande dosis geven. Probeer nooit een vergeten dosis in te halen. Als uw kind een dosis uitspuwt of als u twijfelt of hij/zij alles van het geneesmiddel heeft ingenomen, mag u geen andere dosis geven; wacht gewoon tot de volgende geplande dosis.

– Wat moet ik doen als mijn kind weigert om de Hemangiol®-medicatie in te nemen?
Als uw kind weigert om Hemangiol® in te nemen, kunt u het mengen met een kleine hoeveelheid babymelk (moedermelk of flesvoeding) of appel-/sinaasappelsap die/dat geschikt is voor de leeftijd van uw kind. Doe dat als volgt en geef het in een flesje:

Voor kinderen tot 5 kg
Meng Hemangiol® met 1 theelepel (ongeveer 5 ml) babymelk.

Voor kinderen die meer dan 5 kg wegen
Meng Hemangiol® met 1 eetlepel (ongeveer 15 ml) babymelk of appel-/sinaasappelsap die/dat geschikt is voor de leeftijd van uw kind. Het mengsel moet binnen 2 uur worden gebruikt. Meng Hemangiol® niet met een volle fles melk of vruchtensap.

Welke zijn de bijwerkingen van Hemangiol®?

Zoals elk geneesmiddel kan ook Hemangiol® bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De bijwerkingen die vaak voorkomen met Hemangiol® zijn gewoonlijk mild van aard, waaronder diarree en braken, problemen met slapen en wakker worden, en verergering van bronchitis. De arts zal met u de mogelijke bijwerkingen van Hemangiol® bespreken, en zal u vertellen op welke tekenen u moet letten en wat u moet doen als die voorkomen.

Drie gezondheidsaspecten die gerelateerd zijn aan het gebruik van dit middel worden hierna achter elkaar besproken:

1. Hemangiol en een laag suikergehalte

Hoe kan ik weten of mijn kind tekenen vertoont van een abnormaal laag suikergehalte in het bloed, wat moet ik doen en wanneer moet ik een arts raadplegen?

– Hemangiol® kan de alarmsignalen van een laag suikergehalte in het bloed (hypoglykemie) maskeren, vooral als uw kind al lange tijd niet meer wil eten, heeft gebraakt of per ongeluk te veel Hemangiol® heeft gekregen.
– Daarom moet u Hemangiol® aan uw kind geven tijdens of vlak na een voeding (moedermelk, flesvoeding of vast voedsel) en uw kind regelmatig voeden om te voorkomen dat hij/zij lange tijd niet eet. Om dezelfde reden moet dezelfde persoon uw kind voeden alsook Hemangiol® geven. Als u niet kunt vermijden dat verschillende personen hierbij betrokken zijn, is het van essentieel belang dat u goed communiceert met iedereen die hierbij betrokken is.
– Als uw kind niet eet of braakt, wordt aanbevolen dat de geplande dosis niet wordt gegeven. Geef Hemangiol® niet opnieuw aan uw kind tot hij/zij voeding heeft gekregen en achteraf niet heeft gebraakt.

Tekenen van een laag suikergehalte

Als uw kind toch een laag suikergehalte in het bloed heeft, kan hij/zij de volgende tekenen vertonen:

– Vroege tekenen
bleek uiterlijk, moeheid, zweten, rillen, hartkloppingen (merkbare hartslag, meestal snel of onregelmatig), angst, honger of problemen met wakker worden

– Late tekenen
meer slapen dan gewoonlijk, moeilijk een reactie kunnen krijgen van uw kind, slecht eten, een lagere lichaamstemperatuur, epileptische aanvallen (stuipen), korte pauzes in de ademhaling of bewustzijnsverlies.

Als uw kind een van deze tekenen van een laag suikergehalte in het bloed heeft terwijl hij/ zij Hemangiol® gebruikt geef hem/haar dan, indien mogelijk, een drankje waar suiker in zit. Als de symptomen aanhouden, bel dan onmiddellijk de arts of ga onmiddellijk naar het ziekenhuis.

2. Hemangiol kan de bloeddruk verlagen

Hoe kan ik weten of mijn kind tekenen vertoont van een trage hartslag of lage bloeddruk, wat moet ik doen en wanneer moet ik een arts raadplegen?

-Door Hemangiol® kan de hartslag vertragen (bradycardie) en kan de bloeddruk dalen (hypotensie).

Tekenen van bradycardie of hypotensie
– Vermoeidheid, verkoudheid, bleek uiterlijk, blauwachtig gekleurde huid of flauwvallen.

Als uw kind een van deze tekenen heeft terwijl hij/zij Hemangiol® gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met de arts.

Als uw kind algemene narcose moet ondergaan (bijvoorbeeld voor een operatie, al dan niet in verband met zijn/haar hemangioom), moet u de anesthesist en het personeel vertellen dat hij/zij Hemangiol® inneemt. Uw kind kan immers een lage bloeddruk krijgen als hij/zij bepaalde anesthetica toegediend krijgt terwijl hij/zij dit geneesmiddel gebruikt.

3. Hemangiol kan ademahalingsproblemen geven

Hoe kan ik weten of mijn kind ademhalingsproblemen heeft, wat moet ik doen en wanneer moet ik een arts raadplegen?
– Hemangiol® kan ertoe leiden dat de luchtwegen van het lichaam vernauwen, waardoor ademhalingsproblemen (zoals bij astma) worden veroorzaakt.

Tekenen van ademhalingsproblemen
Hoesten, snelle ademhaling, ademhalingsproblemen of piepende ademhaling met of zonder blauwachtig gekleurde huid.

Als uw kind symptomen vertoont die lijken op een verkoudheid (zoals keelpijn, hoesten, een loopneus en niezen) in combinatie met ademhalingsproblemen en/of piepende ademhaling, stop dan de behandeling en neem contact op met de arts. Behandeling met Hemangiol® kan opnieuw worden gestart, in overeenstemming met de aanbevelingen van de arts, wanneer uw kind volledig is hersteld.

Als uw kind een van deze tekenen heeft terwijl hij/zij Hemangiol® inneemt, stop dan de behandeling en neem onmiddellijk contact op met de arts

Meer informatie ?

Aanvullende informatie betreffende Hemangiol®; propranolol is beschikbaar in de Samenvatting van productkenmerken (SmPC) en bijsluiter op
www.cbg-meb.nl.

Voor het snel onderkennen van bijwerkingen blijven spontane meldingen van groot belang. In Nederland kan u vermoede bijwerkingen melden bij Nationaal Bijwerkingen Centrum Lareb. U kunt daarvoor gebruik maken van het meldingsformulier dat u op internet kunt vinden (www.lareb.nl). Bijwerkingen kunnen ook altijd gemeld worden bij de houder van de handelsvergunning van het product.

Advertenties
 • Voor meer informatie klik op de banner

  Voor meer informatie klik op de banner
Feedback

Vindt u dit artikel nuttig?

 • Ja
 • Een beetje
 • Nee
Laat ons weten wat u vindt van dit arikel.
Vergeet uw bericht niet!
Staat uw vraag er niet tussen? Vraag het ons op Facebook!

U kunt vragen stellen aan de redactie via facebook Like onze facebook pagina en stel uw vraag.

Hoe veilig is laserontharing eigenlijk?

Mijn moedervlek verandert van vorm, kan dit kwaad ?