Huidaandoeningen

Naevus depigmentosus

  • Geschreven door dr. M.D. Njoo - Dermatoloog
  • E-mail

Wat is naevus depigmentosus ?

Naevus depigmentosus is een vrij zeldzame goedaardige plaatselijk pigmentstoornis van de huid gekenmerkt door lichte vlekken. De term betekent letterlijk “witte moedervlek”. De huidafwijking kan al tijdens de geboorte zichtbaar zijn, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Soms zijn ze pas in de vroege kinderjaren te zien. Zowel jongens als meisjes kunnen deze witte moedervlek krijgen. Naevus depigmentosus kan bij alle rassen voorkomen. Ouders van een kind met een dergelijke vlek gaan meestal naar de dokter omdat ze bang zijn dat hun kind aan vitiligo of een huidschimmel lijdt.

Hoe ontstaat naevus depigmentosus ?

Naevus depigmentosus is in wezen een aanleg stoornis van het pigmentsysteem. Het aantal pigmentcellen is gelijk gebleven. Het blijkt echter dat de pigmentcellen in de aangedane huidgebied niet goed in staat zijn om het pigment over te dragen naar de bovenliggende opperhuidcellen. Wanneer het pigment niet wordt overgedragen wordt het getroffen huiddeel “kleurloos”. Het resultaat is een witte vlek.

Naevus depigmentosus op de wang van een donkere huid
Naevus depigmentosus op de wang van een donkere huid
Naevus depigmentosus, detail foto
Naevus depigmentosus, detail foto

Hoe ziet naevus depigmentosus eruit ?

We zien meestal een matig scherp begrensde grillig gevormde lichte vlek op de huid die meestal éénzijdig op het lichaam gelokaliseerd is, bijv. op één arm. Wanneer de vlek op de romp voorkomt verloopt deze meestal niet over de mediaanlijn. Soms worden de in de vlek aanwezige haren ook wit. In de meeste gevallen zien we slechts één vlek ; soms zien we meerdere vlekken. Kenmerkend is verder dat de vlek gedurende de rest van het leven niet meer toeneemt, noch in aantal noch in grootte. Bij sommigen, maar zeker niet bij iedereen, is de vlek gevoeliger voor zonverbranding dan de rest van het lichaam ; dit komt doordat de vlek minder pigment bevat.
Bij vitiligo zijn de randen veel scherper begrensd, wat ook tijdens een zogenaamde “Woods-lamp” onderzoek goed te zien is. Een schimmelinfectie geeft jeuk, roodheid en schilfering; klachten die bij naevus depigmentosus niet aanwezig zijn.

Hoe wordt de diagnose van naevus depigmentosus gesteld ?

De diagnose wordt op het blote oog gesteld. Omdat in sommige gevallen de vlek kan lijken op vitiligo en ook op een aantal andere wat zeldzame pigmentstoornissen van de huid wordt er toch een huidbiopsie afgenomen. Op kinderleeftijd wordt meestal eerst een afwachtende houding aangenomen om te kijken of de vlek nog groeit in de loop der jaren. Indien dit het geval is, dient men te twijfelen aan de diagnose naevus depigmentosus.

Wat is de behandeling van naevus depigmentosus ?

Voor deze aandoening bestaat er geen werkzame behandeling. Pigmenttransplantatie zal niet aanslaan. Ook lichttherapie is niet effectief gebleken bij naevus depigmentosus. Indien de vlek op een zichtbare plaats zit kan een camouflage crème worden toegepast.

Wat kunt u zelf doen als u naevus depigmentosus heeft ?

  • Niet extra zonnen of zonnebanken; de vlek zal niet meebruinen. Doordat de omgevende huid wel bruint wordt het contrast alleen maar groter.
  • Gebruik een zonnebrandcrème (minimaal factor 30) indien de vlek gemakkelijker verbrandt.
  • Camouflage therapie om de meest zichtbare vlekken (bijv. op het gelaat) weg te werken. 

Wat is het beloop van naevus depigmentosus ?

Naevus depigmentosus is een goedaardige en stabiele pigmentstoornis. De vlek zal in de loop der jaren wel meegroeien met het lichaam maar niet toenemen, noch in omvang noch in aantal.

Feedback

Vindt u dit artikel nuttig?

  • Ja
  • Een beetje
  • Nee
Laat ons weten wat u vindt van dit arikel.
Vergeet uw bericht niet!
Staat uw vraag er niet tussen? Vraag het ons op Facebook!

U kunt vragen stellen aan de redactie via facebook Like onze facebook pagina en stel uw vraag.

Hoe veilig is laserontharing eigenlijk?

Mijn moedervlek verandert van vorm, kan dit kwaad ?