Huidbehandelingen

CellCept® (mycofenolaat mofetil)

  • Geschreven door dr. M.D. Njoo - Dermatoloog
  • E-mail

Wat is Cellcept en waarvoor wordt het gebruikt ?

Cellcept wordt in de dermatologie gebruikt voor de behandeling van ernstige vormen van atopisch eczeem, die niet reageren op de gebruikelijke middelen zoals prednisolon, cyclosporine, imuran of methotrexaat. Cellcept wordt ook gebruikt in de transplantatiegeneeskunde ter voorkoming van afstoting van een getransplanteerde nier, hart of lever door uw lichaam. Echter bij de behandeling atopisch eczeem zijn de gebruikte doseringen lager dan bij de behandeling van afstotingsreacties. CellCept wordt niet voorgeschreven bij kinderen met atopisch eczeem die jonger zijn dan 18 jaar.

Gebruikt CellCept niet

Als u allergisch (overgevoelig) bent voor mycofenolaat mofetil, mycofenolzuur of voor één van de andere bestanddelen van CellCept.

Hoe werkt CellCept?

De werkzame stof is mycofenolaat mofetil. Dit middel onderdrukt het afweersysteem zodat ontstekingsreacties die bij eczeem ontstaat worden geremd

Hoe wordt Cellcept gebruikt?

Cellcept is beschikbaar is 250 mg en 500 mg orale tabletten. De dosis is tweemaal daags 500 mg tot maximaal tweemaals daags 1000 mg. De kuur duurt minimaal 6 maanden tenzij uw arts dit anders aangeeft.

WIJZE VAN INNEMEN
Neem de tabletten in hun geheel in met een glas water. Breek de tabletten niet en maak ze niet fijn.

Wat u moet doen als u meer van CellCept heeft ingenomen dan u zou mogen?

Als u meer tabletten hebt ingenomen per keer of per dag dan voorgeschreven is of als iemand anders per ongeluk uw geneesmiddel inneemt, dient u direct uw arts of de eerstehulpafdeling van het ziekenhuis te raadplegen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten CellCept in te nemen?

Indien u een keer vergeten heeft uw geneesmiddel in te nemen, neem het dan in zodra u er aan denkt en ga gewoon door met innemen op de normale tijdstippen.

Wat zijn de verwachte resultaten van CellCept?

De eerste resultaten zijn al binnen een paar weken te verwachten. Het eczeem zal langzamerhand minder worden alsmede ook de jeukklachten. Helaas werkt CellCept niet bij alle gebruikers even goed.

Mag ik zalven gebruiken tijdens de behandeling met CellCept?

U mag altijd zalven gebruiken, mits in de voorgeschreven dosering, om het effect van CellCept te verbeteren

Mag ik lichttherapie gebruiken tijdens de behandeling met CellCept?

Omdat CellCept de kans op het krijgen van huidkanker kan verhogen, wordt lichttherapie tijdens het gebruik van CellCept niet aangeraden

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van CellCept?

Zoals alle geneesmiddelen kan CellCept bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt. Een paar van de meest voorkomende problemen zijn diarree, verminderd aantal witte en/of rode cellen in uw bloed, infectie en braken. Uw arts zal regelmatig bloedtesten bij u uitvoeren om verandering in het aantal bloedcellen te controleren of verandering in het gehalte van andere stoffen die zich in het bloed bevinden zoals suiker, vet en cholesterol

CellCept vermindert uw eigen afweersysteem. Uw lichaam daardoor minder goed in staat zijn infecties te bestrijden dan normaal. Als u CellCept gebruikt, kunt u daardoor meer infecties oplopen dan normaal, zoals infectie van de huid, mond, maag en darmen, longen en urinewegen. Zoals kan gebeuren bij patiënten die dit type geneesmiddel gebruiken, heeft zich bij een heel klein aantal CellCept gebruikers kanker van het lymfeweefsel en de huid ontwikkeld.

Algemene ongewenste effecten die het gehele lichaam betreffen, kunnen zijn overgevoeligheid (zoals anafylaxie en angio-oedeem), koorts, slaapzucht, slaapproblemen, pijnen (zoals buikpijn, pijn op de borst, gewrichts- of spierpijn, pijn bij het plassen), hoofdpijn, griepachtige verschijnselen en zwellingen.

Andere ongewenste effecten kunnen zijn:

Huidaandoeningen zoals acne, koortsblaasjes, gordelroos, versnelde aanmaak van huidcellen, haaruitval, uitslag, jeuk.

Aandoeningen van de urinewegen zoals nierproblemen of sterke aandrang om te plassen.

Aandoeningen van het spijsverteringskanaal en de mond zoals verstopping, misselijkheid, indigestie, ontsteking van de alvleesklier, darmklachten inclusief darmbloeding, maagontsteking, leverproblemen, ontsteking van de dikke darm, verlies van eetlust, winderigheid en mondzweren.

Aandoeningen van de zenuwen en zintuigen zoals stuipen, bevingen, duizeligheid, depressie, slaperigheid, verdoofd gevoel, spierspasmen, angst, veranderingen in het denken of stemmingsveranderingen.

Aandoeningen van stofwisseling, bloed en bloedvaten kunnen worden waargenomen zoals gewichtsverlies, jicht, verhoogd bloedsuikergehalte, bloedingen, stolsels en blauwe plekken, veranderingen in bloeddruk, abnormale hartslag en verwijding van de bloedvaten.

Aandoeningen van de longen zoals longontsteking, bronchitis, kortademigheid, hoesten, vocht op de longen / in de borstholte, bijholteproblemen.

 Welke voorzorgsmaatregelen moet ik nemen als ik CellCept gebruik ?

ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING:

Gebruik CellCept niet als u borstvoeding geeft.
Gebruik CellCept niet als u zwanger bent, tenzij uw arts het nadrukkelijk adviseert.
Uw arts dient u te adviseren over het gebruik van anticonceptiemiddelen voordat u begint met het gebruik van CellCept, tijdens het gebruik van CellCept en gedurende zes weken nadat u bent gestopt met het gebruik van CellCept. Dit omdat CellCept schade kan toebrengen aan uw ongeboren kind, zoals problemen met de ontwikkeling van de oren. Vertel het uw arts onmiddellijk indien u zwanger bent, borstvoeding geeft, zwanger wordt of van plan bent in de nabije toekomst een gezin te stichten.

WEES EXTRA VOORZICHTIG MET CELLCEPT

U dient direct uw arts te raadplegen:

– Bij elke aanwijzing voor een infectie (bijv. koorts, keelpijn), onverwachte blauwe plekken en/of bloedingen.
– Indien u problemen heeft of ooit heeft gehad met uw spijsvertering, bijv. maagzweren.

CELLCEPT EN HUIDKANKER

CellCept onderdrukt het afweermechanisme van het lichaam. Daardoor is er een verhoogd risico op huidkanker. Daarom dient u blootstelling aan zonlicht en UV-licht te beperken door het dragen van beschermende kleding en het gebruik van een zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor.

INNAME IN COMBINATIE MET ANDERE GENEESMIDDELEN:

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Als het antwoord op één van de volgende vragen “ja” is, raadpleeg dan uw arts voordat u CellCept inneemt:

  • Gebruikt u een geneesmiddel dat een van de volgende stoffen bevat: azathioprine of andere stoffen die het afweermechanisme van het lichaam remmen (die soms ook na een transplantatie worden gegeven), colestyramine (wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten met een te hoog cholesterolgehalte in het bloed), rifampicine (antibioticum), maagzuurremmende geneesmiddelen, fosfaatbinders (gebruikt bij patiënten met chronisch nierfalen om de absorptie van fosfaat te verminderen) of een ander geneesmiddel (ook geneesmiddelen die niet door een arts zijn voorgeschreven) zonder dat dit bij uw behandelend arts bekend is?
  • Moet bij u een vaccin toegediend worden (met levend vaccin)? De arts zal u moeten vertellen wat voor u geschikt is.

Wanneer moet u uw arts of apotheker waarschuwen?

Waarschuw u uw arts of apotheker wanneer u bijwerkingen bemerkt waar u zorgen om maakt, of die niet in bovenstaande bijwerkingen lijstje staat. Stop echter niet met het innemen van het geneesmiddel voordat u dit met uw arts heeft besproken

Bron

Bijsluiter CellCept Roche Nederland

 

Feedback

Vindt u dit artikel nuttig?

  • Ja
  • Een beetje
  • Nee
Laat ons weten wat u vindt van dit arikel.
Vergeet uw bericht niet!
Staat uw vraag er niet tussen? Vraag het ons op Facebook!

U kunt vragen stellen aan de redactie via facebook Like onze facebook pagina en stel uw vraag.

Hoe veilig is laserontharing eigenlijk?

Mijn moedervlek verandert van vorm, kan dit kwaad ?