Nieuws
8 oktober 2018

Handeczeem hebben en toch blijven doorwerken

Print E-mail

Handeczeem hebben en toch blijven doorwerken

Handeczeem en werken

Inklokken tegen beter weten in

Patiënten met handeczeem blijven vaak doorwerken ondanks hun klachten. Het is echter niet precies bekend hoeveel patiënten dit doen en wat hun beweegredenen zijn om door te blijven werken.

Lees hier meer over handeczeem

In een recent onderzoek zijn vragenlijsten uitgedeeld aan 346 Nederlandse patiënten die een academisch ziekenhuis bezochten vanwege handeczeem.

Er werd aan de patiënten gevraagd of ze naar het werk gaan ondanks het gevoel dat ze ziekteverlof hadden moeten nemen vanwege hun handeczeem. Eenenveertig procent (141 van de 346) van de patiënten gaf aan dat ze dit de afgelopen 12 maanden hadden gedaan. De meest genoemde redenen waren: ‘’omdat ik niet wil toegeven aan mijn beperking/zwakte’’ (46%) en ‘’omdat ik geniet van mijn werk’’ (40%).

Patiënten met matig ernstig handeczeem bleven het vaakst doorwerken ondanks hun klachten. Verder werd dit verschijnsel, wat bekend staat als “presenteïsme”, vaker gezien bij patiënten met risicovolle beroepen. De meest genoemde reden om door te werken was dus van intrinsieke aard: patiënten met handeczeem blijven naar hun werk gaan omdat ze dit zelf graag willen.

 

Met dank aan

Annelie Musters, co-assistent

 

Bron

Oosterhaven JAF, Flach PA, Bültmann U, Schuttelaar MLA. Contact Dermatitis. 2018 Jul;79(1):10-19. doi: 10.1111/cod.12993. Epub 2018 Apr 1.

Feedback

Vindt u dit artikel nuttig?

  • Ja
  • Een beetje
  • Nee
Laat ons weten wat u vindt van dit arikel.
Vergeet uw bericht niet!