Nieuws
7 december 2014

Jeuk als voorbode van kanker

Print E-mail

Jeuk als voorbode van kanker

Een wolf in schaapskleren ?

Jeuk is een veel voorkomende klacht bij kankerpatiënten. Het is echter nog niet goed onderzocht of jeuk zelf een voorbode kan zijn van een onderliggende, nog niet ontdekte inwendige kanker.

 

Een Deense studie onderzocht de relatie tussen de diagnose jeuk bij opgenomen, poliklinische en spoedopname patiënten enerzijds en een later gestelde diagnose van kanker anderzijds. Het betrof hier een groot landelijk volgonderzoek dat gebruik maakte van medische databestanden om alle patiënten (n=12.813) met de diagnose jeuk gedurende de periode 1978-2011 te identificeren en tot 31 december 2011 te volgen, of tot het moment van een eerste kankerdiagnose, emigratie of overlijden. De auteurs berekenden de gestandaardiseerde incidentieratio’s (SIRs) voor kanker als de verhouding tussen het waargenomen en het verwachte aantal kankers gebaseerd op de nationale kanker incidentie gegevens. Ook werd het absolute risico op kanker gedurende 1 jaar berekend, waarbij sterfte als een concurrerend risico werd beschouwd.

De algehele SIR voor kanker was 1,13 (95% CI 1,07-1,20); voor mannen was de waarde 1,22 (95% CI 1,13-1,33) en voor vrouwen 1,05 (95% CI 0,97-1,14). Voor patiënten met een eerdere diagnose van een huidaandoening was SIR 1,20 (95% CI 1,08-1,33) tegen 1,10 (95% CI 1,02-1,18) voor patiënten zonder zo’n diagnose. Zowel kankers van het bloed als van inwendige organen werden in toenemende mate waargenomen. De hoogste SIR waarden werden gevonden gedurende de eerste 3 maanden van een follow-up periode; daarna namen de waarden snel af. Het absolute risico op kankerdiagnose over 1 jaar was 1,63% en155 patiënten met jeuk moesten verder onderzocht worden om één extra kanker te vinden.

Deze studie met een groot aantal deelnemers toont aan dat jeuk een signaal kan zijn van verborgen inwendige kankers.

Huidarts.com vindt op basis van deze gegevens dat verder onderzoek nodig is om de voorspellende waarde van preventieve screening voor kanker te bepalen bij patiënten met chronische jeukklachten. Bij mensen zijn met chronische jeukklachten dienen dus eerst de meest voorkomende oorzaken (zoals geneesmiddelreactie, eczeem of droge huid) te worden uitgesloten voordat een MRI scan en/of een uitgebreidere bloedonderzoek wordt aangevraagd. Indien er tegelijkertijd ook klachten bestaan die kunnen duiden op een kanker, bijv. sterk afvallen en chronische pijn is een verwijzing naar een passende medische specialist uiteraard wél op zijn plaats.

 

Toelichting
CI : confidence interval, oftewel betrouwbaarheidsinterval, waartussen 95% van de betreffende deelnemers onder vallen

Bron
Johannesdottir SA, Farkas DK, Vinding GR, Pedersen L, Lamberg A, Sørensen HT, Olesen AB. Cancer incidence among patients with a hospital diagnosis of pruritus: a nationwide Danish cohort study. Br J Dermatol. 2014 Oct;171(4):839-46. doi: 10.1111/bjd.13157. Epub 2014 Sep 28.

 

Verwante pagina’s
Jeuk
Jeuk in ruil voor kanker

Feedback

Vindt u dit artikel nuttig?

  • Ja
  • Een beetje
  • Nee
Laat ons weten wat u vindt van dit arikel.
Vergeet uw bericht niet!