Nieuws
26 oktober 2014

Roken veroudert je huid en verhoogt het risico op huidkanker

Roken veroudert je huid en verhoogt het risico op huidkanker

Weer een reden om te stoppen

Dat roken slecht is voor je gezondheid staat buiten kijf. Longartsen zien jaarlijks een indrukwekkende toename van mensen met longkanker die in hun leven gerookt hebben. Maar hoe slecht is roken voor je huid ? Twee recente studies hierover worden door Huidarts.com belicht:


1. Door middel van een fotografische studie onder tweelingen hebben Amerikaanse onderzoekers kunnen aantonen dat roken in staat is om je huid sneller te doen verouderen. Gedurende de “Twins Days Festival” in Twinsburg in Ohio werden 79 tweelingparen meegenomen in de studie. In deze groep zaten tweelingen bij waarvan slechts één tweeling rookte of waarvan de ene gedurende minimaal 5 jaar langer rookte dan de andere tweeling. Er werden vragenlijsten afgenomen en foto’s genomen door professionele fotografen. In de studie zaten drie “geblindeerde” experts die de gezichtsfoto’s hebben beoordeeld op verouderingskenmerken en op gevalideerde rimpelscores. De resultaten lieten zien dat de rokende tweelingen vergeleken met de niet-rokende tweelingen significant slechtere scores hadden op de mate van verslapte huid van de bovenoogleden, wallen vorming, wangzakken, nasolabiale plooien, rokerslijnen, rimpeling van de onderlip en hamsterwangen. Daarentegen waren er geen verschillen te bespeuren in de mate van voorhoofdsrimpeling, fronsrimpeling en kraaienpootjes. Bij de tweelingen die onderling meer dan 5 jaar verschilden in het aantal jaren dat ze rookten hadden de tweelingen die langer rookten slechtere scores op de mate van wallen onder de ogen, wangzakken en onderliprimpeling. De resultaten tonen aan dat roken je huid sneller doet verouderen met name in de middelste en onderste delen van je gezicht. Zelfs een 5 jaar verschil in het aantal rookjaren kan al merkbare verschillen in huidveroudering opleveren.

2. Een tweede studie betreft een literatuur studie (zogenaamde meta-analyse) om bewijzen te verzamelen rondom de relatie tussen non-melanoma huidkanker en roken. Hiertoe werden 25 reeds gepubliceerde studies meegenomen. De gegevens werden verzameld en geanalyseerd met behulp van statistische berekeningen door 2 onafhankelijke onderzoekers. Roken bleek significant gerelateerd te zijn aan gevallen van plaveiselcelcarcinoom (OR * , 1.52; 95% CI, 1.15-2.01; I2 = 64%; 6 studies) maar niet aan basaalcelcarcinoom (OR, 0.95; 95% CI, 0.82-1.09; I2 = 59%; 14 studies) of aan andere vormen van non-melanoma huidkanker (OR, 0.62; 95% CI, 0.21-1.79; I2 = 34%; 2 studies). Roken verhoogt dus het risico op plaveiselcelcarcinoom, zeggen de onderzoekers.

De conclusie luidt dus dat roken je huid sneller doet verouderen en het risico verhoogt op het ontstaan van plaveiselcelcarcinoom, een vorm van huidkanker. Weer een reden om (tijdig) met roken te stoppen !

Toelichting
OR betekent Odds Ratio. De verhouding tussen twee kansen op een gebeurtenis, bijv. A / B . Wanneer de OR groter is dan 1 betekent dit dat de kans op gebeurtenis A significant groter is dan de kans op gebeurtenis B.

 

Bronnen
1. Okada HC1, Alleyne B, Varghai K, Kinder K, Guyuron B. Facial changes caused by smoking: a comparison between smoking and nonsmoking identical twins. Plast Reconstr Surg. 2013 Nov;132(5):1085-92.
2. Leonardi-Bee J, Ellison T, Bath-Hextall F. Smoking and the Risk of Nonmelanoma Skin Cancer: Systematic Review and Meta-analysis. Arch Dermatol. 2012 Aug 1;148(8):939-46.

 

Behandelkliniek voor huidveroudering
www.davidnjoo.nl

Verwante pagina’s
Basaalcelcarcinoom
Plaveiselcelcarcinoom

Feedback

Vindt u dit artikel nuttig?

  • Ja
  • Een beetje
  • Nee
Laat ons weten wat u vindt van dit arikel.
Vergeet uw bericht niet!
Staat uw vraag er niet tussen? Vraag het ons op Facebook!

U kunt vragen stellen aan de redactie via facebook Like onze facebook pagina en stel uw vraag.

Hoe veilig is laserontharing eigenlijk?

Mijn moedervlek verandert van vorm, kan dit kwaad ?