Nieuws
1 oktober 2014

Zonnebanken verhoogt risico op melanoom

Print E-mail

Zonnebanken verhoogt risico op melanoom

Meer dan 10 sessies mogelijke omslagpunt

Het regelmatig gebruik van zonnebanken wordt al langer in verband gebracht met een toegenomen risico op de levensgevaarlijk vorm van huidkanker, het melanoom. Dit onderzoek werd uitgevoerd om de associatie te bestuderen tussen het melanoom en het aantal uitgevoerde zonnebanksessies. Voor dit doel werden de databases Scopus, MEDLINE en de Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature op 14 augustus 2013 onderzocht. Alle observatiestudies met gegevens over patiënten met melanoom die binnenshuis hadden gezond werden bij de analyse betrokken. Vervolgens werd een statistische analyse op de gegevens uitgevoerd.

In totaal werden 31 studies geselecteerd met gegevens over 14.956 gevallen van melanoom en 233.106 controles. Vergeleken met het nooit gebruiken van een zonnebank, was de OR* voor melanoom geassocieerd met het gebruik van een zonnebank 1,16 (95% CI 1,05-1,28). Soortgelijke resultaten werden vermeld in recente onderzoekingen bij personen die sinds 2000 waren geregistreerd (OR 1,22; 95% CI 1,03-1,45) en bij personen die meer dan 10 zonnebanksessies achter de rug hadden (OR 1,34; 95% CI 1,05-1,71).

Het gebruik van zonnebanken is aldus geassocieerd met een daarop volgende diagnosestelling van een melanoom. Blootstelling van de huid gedurende meer dan 10 zonnebanksessies is zeer nauw verbonden met melanoom en er was geen statistisch significant verschil in associatie vóór en na 2000, hetgeen suggereert dat nieuwere technologie van zonnebanken niet veiliger is dan die van de oudere modellen.

Bezint dus eer gij gaat bruinen !

* Toelichting
OR betekent Odds Ratio. De verhouding tussen twee kansen op een gebeurtenis, bijv. A / B . Wanneer de OR groter is dan 1 betekent dit dat de kans op gebeurtenis A significant groter is dan de kans op gebeurtenis B.

 

Bron
Colantonio S, Bracken MB, Beecker J. The association of indoor tanning and melanoma in adults: systematic review and meta-analysis. J Am Acad Dermatol. 2014 May; 70(5): 847-57.

 

Verwante pagina’s
Melanoom
Melanoma in situ
Moedervlekken
Zelfonderzoek melanoom

 

Feedback

Vindt u dit artikel nuttig?

  • Ja
  • Een beetje
  • Nee
Laat ons weten wat u vindt van dit arikel.
Vergeet uw bericht niet!