Huidbehandelingen

Plaquenil

 • Geschreven door dr. M.D. Njoo - Dermatoloog
 • E-mail

Waarvoor wordt Plaquenil gebruikt ?

Plaquenil is eigenlijk een middel voor de behandeling van malaria en het voorkómen daarvan. Vanwege de ontstekingremmende effecten wordt Plaquenil ook gebruikt bij bepaalde huidaandoeningen zoals lupus erythematodes (LE) en zonlichtovergevoeligheid (polymorfe lichteruptie). Andere huidaandoeningen die ook goed kunnen reageren op Plaquenil zijn cutane sarcoïdose, granuloma annulare, porphyria cutanea tarda en dermatomyositis.

Hoe werkt Plaquenil ?

De werkzame stof in Plaquenil  is hydroxychloroquine. Hoe Plaquenil precies werkt is nog niet helemaal duidelijk maar waarschijnlijk remt Plaquenil de ontstekingsprocessen die bij deze huidaandoeningen verstoord zijn.

Hoe gebruikt u Plaquenil ?

U neemt Plaquenil in dragees van 200 mg. Uw arts zal u voorschrijven hoeveel u precies moet innemen en voor hoe lang. U kunt de dragees het beste innemen na de maaltijd of voor de nacht.

Wat zijn de verwachte resultaten van Plaquenil ? 

Het middel werkt langzaam. Het kan een aantal weken duren voordat u effect merkt. Plaquenil wordt vaak voorgeschreven in periodes wanneer de ziekte opvlamt. Daarna kan het weer worden afgebouwd. Soms moet het middel levenslang worden gebruikt.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van Plaquenil ?

Bij het gebruik van Plaquenil kan een aantal bijwerkingen voorkomen. Meestal komen deze bijwerkingen maar zelden voor :

 • Huiduitslag, jeuk, galbulten, haaruitval en zwartblauwe verkleuring van nagels of slijmvliezen. Deze bijwerkingen verdwijnen weer als u stopt met dit medicijn. Als u hier last van heeft, overleg dan met uw arts. Zeer zelden ontstaat een ernstige huidaandoening met blaarvorming. De blaren ontstaan met name op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en geslachtsdelen. Stop het gebruik en waarschuw dan onmiddellijk een arts.
Als u aan psoriasis lijdt, kunt u meer last krijgen van deze aandoening. Neem contact op met uw arts als u last heeft van rode schilferende of glanzende plekken op de huid, beschadigingen van de huid, jeuk, putjes in de nagels en gewrichtsklachten.
 • Hoofdpijn en duizeligheid.
 • Oorsuizen en draaiduizeligheid. Zeer zelden doofheid.
 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, buikpijn, diarree, minder eetlust en braken. Om misselijkheid te voorkomen, kunt u dit medicijn innemen tijdens of vlak na het eten of met wat voedsel.
 • Zenuw- en spieraandoeningen, zoals tintelingen of een doof gevoel in armen of benen, epilepsie, spierzwakte en verminderde reflexen. Bij langdurig gebruik wordt het aangeraden om regelmatig de spieren en reflexen te laten controleren. Mensen met de spierziekte myasthenia gravis of met epilepsie kunnen extra last van hun aandoening krijgen. Overleg hierover met uw arts.
 • Psychische klachten, zoals een zenuwachtig gevoel, sneller geëmotioneerd zijn en zeer zelden psychose. Dit verdwijnt weer na stoppen van het gebruik.
 • Oogaandoeningen, zoals aandoeningen van het hoornvlies of het netvlies, vooral bij jarenlang gebruik van hoge doseringen. Soms merkt u dit niet. Soms krijgt u last van wazig zien, het zien van een kleurloze ring rond lampen (halo’s), gevoeligheid voor fel licht, veranderd kleuren zien, zien van lichtflitsen, moeilijk kunnen lezen.
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit aan galbulten of opgezwollen lippen, tong of gezicht, benauwdheid of flauwvallen. Stop dan met het gebruik en raadpleeg uw arts of ga naar de Eerste Hulp Post.
 • Ernstige hartklachten (zoals hartritmestoornissen) en benauwdheid. Heeft u last van hartkloppingen of krijgt u het erg benauwd, waarschuw dan uw arts.
 • Leveraandoeningen en bloedafwijkingen. Waarschuw uw arts bij een of meer van de volgende verschijnselen: plotselinge hevige pijn in de bovenbuik, gele verkleuring van de huid of het oogwit, onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid, keelpijn met koorts en blaren in de keel of neusbloedingen.

Waar moet u op letten als u Plaquenil gebruikt ?

BLOEDCONTROLES
-Vooraf en regelmatig tijdens het gebruik van Plaquenil wordt uw bloed nagekeken of uw lichaam het middel goed kan verdragen. Hiertoe worden uw bloedbeeld,  lever-en nierfuncties bepaald.
-Bent u van negroïde afkomst of komt u uit het Middellandse-Zeegebied, dan kán het zijn (maar dat hoeft niet) dat u een aangeboren enzymgebrek heeft (G6PD-deficiëntie). Dit medicijn kan dan bij u een ernstige bloedafwijking veroorzaken. Zodra u klachten krijgt als vermoeidheid of duizeligheid, staak dan het gebruik en neem contact op met uw arts. Vooraf aan de behandeling wordt u bloed nagekeken of u dit enzymgebrek heeft.

CONTROLES BIJ DE OOGARTS
Bij bestaande oogklachten  en indien er oogklachten ontstaan tijdens het gebruik van Plaquenil dient u (regelmatig) bij uw oogarts voor controle te komen.  Als u dit medicijn langer dan 1 jaar gebruikt, is het nodig eenmaal per jaar uw ogen te laten controleren. Bij een dosering vanaf 400 mg per dag, moet u 1- 2 maal per jaar uw ogen laten controleren. Afhankelijk van de bevindingen kan uw oogarts u vaker of minder vaak voor controle laten terugkomen.

OVERGEVOELIGHEID
Bij eerdere overgevoeligheidsreacties voor Plaquenil mag u dit medicijn niet meer gebruiken.

ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING
Gebruik het middel NIET tijdens een zwangerschap. Bij hogere doseringen bestaat de kans op aangeboren afwijkingen bij het kind.
Gebruik dit middel NIET als u borstvoeding geeft, of stop de borstvoeding. Dit medicijn komt in de moedermelk. Door de hoge dosering gedurende langere tijd kan het dan bijwerkingen bij het kind geven

INTERACTIES MET ANDERE MEDICIJNEN
-Bij gelijktijdig gebruik van de volgende medicijnen kan de bloedspiegel ervan worden verhoogd: digoxine, cyclosporine en penicillamine
-De bloedspiegel van Plaquenil kan worden verlaagd bij gelijktijdig gebruik van maagzuurremmers
-Plaquenil kan de werking van middelen tegen epilepsie opheffen
-Bij gelijktijdig gebruik van amiodaron kan het risico op hartritmestoornissen worden verhoogd.

Wanneer dient u uw arts te waarschuwen  ?

Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter.

Feedback

Vindt u dit artikel nuttig?

 • Ja
 • Een beetje
 • Nee
Laat ons weten wat u vindt van dit arikel.
Vergeet uw bericht niet!
Staat uw vraag er niet tussen? Vraag het ons op Facebook!

U kunt vragen stellen aan de redactie via facebook Like onze facebook pagina en stel uw vraag.

Hoe veilig is laserontharing eigenlijk?

Mijn moedervlek verandert van vorm, kan dit kwaad ?