Huidbehandelingen

Soolantra

  • Geschreven door dr. M.D. Njoo - Dermatoloog
  • E-mail

Wat is Soolantra en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Soolantra bevat de werkzame stof ivermectine die tot een groep geneesmiddelen hoort die men “avermectines” noemt. De crème wordt gebruikt op de huid om puistjes en vlekken, als gevolg van rosacea, te behandelen. Dit middel dient alleen te worden gebruikt bij volwassen patiënten (18 jaar of ouder). Soolantra is verkijgbaar in een tube van 30 g en in een tube van 60 g. Soolantra wordt gedeeltelijk vergoed, er is dus een eigen bijdrage nodig.

INGREDIENTEN

Soolantra bevat verder

  • Cetyl alcohol en stearyl alcohol, dat lokale huidreacties kan veroorzaken (bijvoorbeeld contact dermatitis),
  • Methylparahydroxybenzoaat (E218) en propylparahydroxybenzoaat (E216), dat allergische reacties kan veroozaken (mogelijk vertraagd).
  • Propyleenglycol, dat huidirritatie kan veroorzaken

Hoe gebruikt u Soolantra ?

LET OP:

Dit middel is bedoeld voor volwassenen en uitsluitend voor gebruik op de huid van het  gezicht. Gebruik dit geneesmiddel niet op andere lichaamsdelen, vooral niet op vochtige plekken van  het lichaam, zoals uw ogen, uw mond of slijmvliezen (zoals de binnenkant van de neus of vagina).  Niet inslikken.

Dagelijks gebruik
Het wordt aanbevolen om dit middel eenmaal daags op het gezicht aan te brengen. Een kleine hoeveelheid van de crème, ter grootte van een erwt, dient zowel op het voorhoofd, de kin, de neus en elke wang worden aangebracht. Daarna dient het zachtjes en gelijkmatig in een dunne laag over het gehele gezicht te worden uitgesmeerd.  U dient de oogleden, lippen en slijmvliezen zoals de binnenkant van de neus, de mond en de ogen te vermijden. Mocht er per ongeluk wat crème in of dichtbij de ogen, oogleden, lippen, mond of slijmvliezen komen, spoel deze dan onmiddelijk en overvloedig met water. Breng geen cosmetica (zoals een andere gezichtscrème of make-up) aan vlak vóór het dagelijks aanbrengen van Soolantra. U mag deze producten pas gebruiken nadat het aangebrachte Soolantra is opgedroogd.  Na het aanbrengen van dit geneesmiddel dient u onmiddellijk uw handen te wassen.

Hoe kan de tube met een druk- en draaidop worden geopend ?
Om morsen te vermijden, mag u niet in de tube knijpen tijdens het openen of sluiten ervan.  Duw de dop naar beneden en draai deze tegen de klok in (draai naar links). Verwijder vervolgens de dop.

Hoe kan de tube met een druk- en draaidop worden gesloten?
Duw de dop naar beneden en draai deze met de klok mee (draai naar rechts).

Hoe lang dient u Soolantra te gebruiken ?

U dient dit middel gedurende de behandelingskuur dagelijks te gebruiken en de behandelingskuur mag worden herhaald. Uw arts zal u vertellen hoe lang u dit middel dient te gebruiken. De duur van de behandeling varieert van persoon tot persoon en is afhankelijk van de ernst van de aandoening.  Mogelijk kunt u na 4 weken behandelen een verbetering waarnemen. Indien er na 3 maanden geen verbetering is, dient u de behandeling met dit middel te stoppen en uw arts te raadplegen.

Wat zijn de verwachte resultaten met Soolantra ?

Puistjes en vlekken zullen alleen verminderd zijn nadat dit middel verscheidene keren is aangebracht. Het is dus belangrijk dat het gebruik van dit middel wordt voortgezet gedurende de gehele periode waarvoor het door de arts is voorgeschreven.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van Soolantra ?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Dit middel kan volgende bijwerkingen veroorzaken:

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 personen):
– Branderig gevoel van de huid

Soms (komen voor bij minder dan 1 op 100 personen):
– Huidirritatie
– Jeukende huid

Waar moet u op letten wanneer u Soolantra gebruikt ?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
U bent allergisch (overgevoelig) voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen ?
Gebruikt u naast Soolantra nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker, want deze geneesmiddelen kunnen uw behandeling met Soolantra beïnvloeden of Soolantra kan uw behandeling met deze geneesmiddelen beïnvloeden.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap wordt niet aanbevolen.

Indien u borstvoeding geeft, dient u dit geneesmiddel niet te gebruiken. U dient gestopt te zijn met het geven van borstvoeding voordat u behandeling met dit middel start. Raadpleeg uw arts, hij zal helpen bij de beslissing om de behandeling met dit middel of de borstvoeding verder te zetten, rekening houdend met het voordeel van de behandeling en het voordeel van de borstvoeding.

Leveraandoening
Indien u een leveraandoening heeft, dient u uw arts te raadplegen voordat u Soolantra gebruikt.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer u meer dan de aanbevolen dagelijkse dosis

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Dit middel heeft geen of een zeer geringe invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te  bedienen.

Wanneer moet u uw arts of apotheker waarschuwen ?

Mocht u bijwerkingen of verschijnselen bemerken die u niet vertrouwt neem dan contact op met uw behandelende arts of apotheker.

Feedback

Vindt u dit artikel nuttig?

  • Ja
  • Een beetje
  • Nee
Laat ons weten wat u vindt van dit arikel.
Vergeet uw bericht niet!
Staat uw vraag er niet tussen? Vraag het ons op Facebook!

U kunt vragen stellen aan de redactie via facebook Like onze facebook pagina en stel uw vraag.

Hoe veilig is laserontharing eigenlijk?

Mijn moedervlek verandert van vorm, kan dit kwaad ?