Huidbehandelingen

Terbinafine / Lamisil ®

  • Geschreven door dr. M.D. Njoo - Dermatoloog
  • E-mail

Voor wie is Lamisil bedoeld ?

Terbinafine (merknaam Lamisil ®) is bestemd voor de behandeling van bepaalde schimmelinfecties van de huid (op lichaam of hoofd), voet (met roodheid en schilfering tussen de tenen), en de nagels. Een behandeling van deze infecties zal alleen in bepaalde gevallen met terbinafine tabletten gebeuren, namelijk wanneer de plaats, ernst of het gevaar van uitbreiding van de infectie dit rechtvaardigen. In andere gevallen heeft locale behandeling van de infectie met terbinafine crème de voorkeur.

Hoe werkt Lamisil ?

Het werkzame bestanddeel is terbinafine hydrochloride. Terbinafine is een middel tegen schimmels. Het remt de groei van schimmels en kan bepaalde schimmels doden. 1 tablet terbinafine 250 mg bevat een hoeveelheid terbinafine hydrochloride, die overeenkomt met 250 mg terbinafine.

TOEDIENINGSVORM EN INHOUD VAN DE VERPAKKING
Tabletten (30 stuks). Elk doosje bevat 3 doordrukstrips met elk 10 tabletten.

Wat is de dosering van Lamisil ?

Uw arts heeft u voorgeschreven hoeveel tabletten u in moet nemen. Deze hoeveelheid staat op het etiket op de verpakking vermeld. Het is belangrijk dat u zich hieraan houdt.
De gebruikelijke dosering is:
-Volwassenen. Eénmaal daags 1 tablet 250 mg.
-Kinderen vanaf 2 jaar:
Gewicht < 20 kg 62,5 mg (een kwart tablet van 250 mg) per dag
Gewicht 20-40 kg 125 mg (een halve tablet van 250 mg) per dag
Gewicht > 40 kg 250 mg (één tablet van 250 mg) per dag
Er zijn onvoldoende gegevens bekend over de behandeling van kinderen jonger dan twee jaar.
U kunt terbinafine met water of een andere drank doorslikken. Als u een tablet te groot vindt, bijt deze dan niet kapot maar breek de tablet op de deelstreep. Slik dan beide helften na elkaar door. U kunt de tablet eventueel ook vooraf in water oplossen. Terbinafine mag vóór, tijdens of na de maaltijd worden ingenomen. Uw arts heeft u voorgeschreven hoe vaak per dag u terbinafine in moet nemen. Meestal zal dit één keer per dag zijn.

Wat zijn de verwachte resultaten van Lamisil ?

Het is goed om te bedenken dat een behandeling met terbinafine een kuur is. De duur van de kuur en daarmee ook het gewenst resultaat hangt af van de plaats en de ernst van de infectie.

  • Bij schimmelinfecties van de behaarde huid (op lichaam) is dit meestal 2-6 weken.
  • Bij schimmelinfecties van de behaarde hoofdhuid 4 weken
  • Bij schimmelinfecties van de nagels meestal 6-12 weken.
  • Voor vingernagels is 6 weken meestal voldoende.
  • Voor teennagels is 12 weken meestal voldoende; bij slechte nagelgroei in sommige gevallen langer (tot 4 maanden of langer).

De klachten verdwijnen soms pas enige tijd na het stoppen van de kuur. Bij huidinfecties en haarinfecties kan dit enkele weken na het stoppen van de kuur zijn, bij nagelinfecties enkele maanden.

Wat zijn de verwachte bijwerkingen van Lamisil ?

Zoals alle geneesmiddelen, kan terbinafine naast de gewenste werking ook ongewenste effecten (bijwerkingen) veroorzaken. Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden. Van terbinafine zijn diverse bijwerkingen bekend. Deze zijn meestal licht van aard.

VAAK
Klachten van het maagdarmkanaal, vol gevoel, verlies van eetlust, misselijkheid, lichte buikpijn, diarree, slechte spijsvertering, huidafwijkingen, rode uitslag, galbulten (rode bulten op de huid), pijn aan gewrichten en spieren.

ZELDEN
Ernstige huidreacties;  vermindering van de werking van de lever: dit kan in het algemeen alleen uw arts vaststellen. Uw arts zal dan besluiten de behandeling te stoppen;  afname van witte bloedcellen;  smaakveranderingen, waaronder verlies van smaak. De smaak komt in de meeste gevallen binnen enkele maanden na stoppen van de behandeling terug;  haaruitval; syndroom van Stevens-Johnson (een bepaald soort afwijkingen in de slijmvliezen gepaard gaande met o.a. hoge koorts en gewrichtspijn).

Waar moet u op letten als u Lamisil gebruikt ?

ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING
– Zwangerschap. Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar over het gebruik van terbinafine gedurende de zwangerschap. Terbinafine mag daarom gedurende de zwangerschap alleen om dwingende redenen door de arts worden voorgeschreven. Neem daarom contact op met uw arts als u zwanger wilt worden of merkt dat u zwanger bent.
– Borstvoeding. Omdat terbinafine in de moedermelk wordt uitgescheiden mag u terbinafine niet gebruiken als u borstvoeding geeft.

GEBRUIK BIJ OUDEREN
Terbinafine mag door ouderen worden gebruikt in dezelfde dosering als onder “Hoe moet u terbinafine gebruiken” voor volwassenen wordt gegeven.

GEBRUIK BIJ KINDEREN
Terbinafine mag ook door kinderen worden gebruikt. De dosering is afhankelijk van het gewicht van het kind. U kunt dit vinden onder “Hoe moet u terbinafine gebruiken ?”.

GEBRUIK BIJ PATIËNTEN MET EEN GESTOORDE LEVER- OF NIERFUNCTIE
Als uw lever of nieren slecht werken, meldt dit dan aan uw arts. Het kan noodzakelijk zijn dat een lagere dosering dan gebruikelijk voorgeschreven wordt. De arts zou misschien eerst uw lever- of nierfunctie willen controleren.

ANDERE GENEESMIDDELEN EN STOFFEN DIE DE WERKING VAN TERBINAFINE KUNNEN BEÏNVLOEDEN
Als u verschillende geneesmiddelen gebruikt, kunnen deze middelen elkaar beïnvloeden. Dit kan schadelijke gevolgen hebben. De geneesmiddelen kunnen elkaars werking versterken of verzwakken en er kunnen eerder bijwerkingen optreden. Vertel uw arts daarom altijd welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt, ook als dit maar af en toe het geval is. Dit geldt zowel voor geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn als voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt kopen. Uw arts en apotheker kunnen beoordelen of ze samen gebruikt mogen worden en of eventuele maatregelen nodig zijn (bijvoorbeeld het aanpassen van de dosering). Dit geldt in het bijzonder voor vrouwen die orale anticonceptiva (“de pil”) gebruiken. In zeldzame gevallen zijn menstruatiestoornissen opgetreden die de werking van de pil ongunstig zouden kunnen beïnvloeden. Met menstruatiestoornissen worden alle veranderingen ten opzichte van uw normale menstruatie bedoeld, bijvoorbeeld een onregelmatig geworden menstruatie of tussentijds bloedverlies. Indien deze verschijnselen bij u optreden is het aan te bevelen om, in overleg met uw arts, aanvullende maatregelen ter voorkoming van zwangerschap te treffen gedurende het verdere gebruik van terbinafine en gedurende een maand na staken van het gebruik. Een voorbeeld van geneesmiddelen die de werking van terbinafine kunnen versterken is cimetidine (een geneesmiddel tegen maagklachten).

Wanneer dient u uw arts te waarschuwen  ?

Als u veel last heeft van een van de genoemde bijwerkingen doet u er goed aan uw arts te raadplegen. Als u vermoedt dat bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter staat vermeld, waarschuw dan uw arts of apotheker.

Feedback

Vindt u dit artikel nuttig?

  • Ja
  • Een beetje
  • Nee
Laat ons weten wat u vindt van dit arikel.
Vergeet uw bericht niet!
Staat uw vraag er niet tussen? Vraag het ons op Facebook!

U kunt vragen stellen aan de redactie via facebook Like onze facebook pagina en stel uw vraag.

Hoe veilig is laserontharing eigenlijk?

Mijn moedervlek verandert van vorm, kan dit kwaad ?