Huidbehandelingen

UVA-1 therapie

  • Geschreven door dr. M.D. Njoo - Dermatoloog
  • E-mail

Voor wie is UVA-1 therapie bedoeld ?

Deze vorm van lichttherapie is bedoeld voor patiënten met ernstige atopisch eczeem, sclerodermie, urticaria pigmentosa, systemische lupus erythematosus (S.L.E.). Recente medische studies hebben ook gunstige resultaten gemeld van UVA-1 therapie bij patiënten met (uitgebreide) granuloma annulare, chronische graft versus host disease, chronische acrovesiculeus handeczeem, lichen ruber planus, cutane sarcoïdose, lichen sclerosus, en T-cel lymfoom.

Wat houdt UVA-1 therapie in ?

WAT IS DE WERKING
UVA-1 (golflengte 340-400 nanometer) is het langgolvige deel van het UV-spectrum dat in zonlicht zit. Naarmate licht een langere golflengte heeft, dringt het dieper in de huid door. UVA-1 stralen gaan dus dieper de huid door dan UVB (golflengte 280-315 nanometer) stralen. Doordat UVA-1 stralen dieper doordringt in de huid zijn ze in staat om ziekteprocessen te behandelen die zich in de diepere huidlagen afspelen. Het kan zelfs een gunstig effect hebben op organen, spieren en gewrichten , bijv. bij een ziekte zoals SLE.
Hoewel het werkingsmechanisme nog niet geheel duidelijk is gaat men ervan uit dat UVA-1 stralen in staat zijn om ontstekingsprocessen in de huid op een gunstige wijze te beïnvloeden.

HOE VINDT DE BEHANDELING PLAATS
-Tijdens de UVA-1 therapie staat u of ligt u in een gesloten lichtcabine. De bestralingstijd wordt vrij snel opgehoogd om de huid aan de bestraling te laten wennen. Daarna blijft de bestralingstijd voor ieder daaropvolgende behandeling tot en met de laatste behandeling gelijk. De duur van de maximale bestralingstijd is afhankelijk van de soort huidziekte en varieert tussen 30 en 45 minuten per keer.
-Bij UVA-1 lichttherapie moet de patiënt vaker naar het ziekenhuis gaan dan lichttherapie met behulp van PUVA of UVB. Afhankelijk van de soort huidziekte vinden er 3-5 keer per week een behandeling plaats. De totale duur van één behandelkuur is afhankelijk van de soort huidziekte en de reactie van de ziekte op de behandeling.
– Gedurende de lichtbehandeling “in de kast” moet u een speciale bril dragen, die uw ogen beschermt. De bril krijgt u bij aanvang van de therapie en moet u steeds meenemen als u voor behandeling komt.
– Eventuele klachten en /of veranderingen wat betreft uw huid dient u zo spoedig mogelijk aan de arts te melden.

Wat zijn de verwachte resultaten van UVA-1 therapie ?

-Het aantal benodigde behandelingen per kuur om een goed resultaat te bereiken verschilt per huidziekte. Bedenk verder dat ieder persoon weer verschillend kan reageren op de behandeling. Voor de genoemde huidziektes is bovendien nog niet goed bekend wat de optimale dosis of behandelduur is omdat UVA-1 therapie nog een relatieve nieuwe vorm van lichttherapie is. Er zijn zeker gevallen waarbij de behandeling helemaal niet helpt. In overleg met uw arts zullen dan andere behandelmethoden worden besproken.
-Het feit dat de huidafwijking na een kuur met UVA-1 therapie verdwijnt betekent echter niet dat de huid voorgoed genezen is. Integendeel, UVA-1 therapie wordt beschouwd als een symptomatische behandeling en niet als een oorzakelijke behandeling. Na een rustperiode van een aantal maanden is het heel goed mogelijk dat de huidziekte in alle hevigheid weer terugkomt. Het wordt daarom aangeraden om tijdens deze stopperiode de door uw arts voorgeschreven onderhoudstherapie met medicinale zalven door te gebruiken.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van UVA-1 therapie ?

Enkele mogelijke bijwerkingen die tijdens een UVA-1 behandeling kunnen optreden: droge huid, en jeuk. Roodheid treedt bij UVA-1 therapie, in tegenstelling tot andere vormen van lichttherapie, NIET OF NAUWELIJKS op.

LANGE TERMIJN RISICO
Het is bekend dat langdurige, overmatige blootstelling van de huid aan zonlicht een versnelde veroudering van de huid en ook huidkanker kan veroorzaken. Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de lange termijn risico op huidkanker is bij UVA-1 therapie, omdat deze therapie nog relatief nieuw is. Extra zonnebaden of langdurige blootstelling van de huid aan de zon wordt tijdens UVA-1 therapie sowieso sterk afgeraden.
Het risico op het ontstaan van huidtumoren op de geslachtsdelen is groter dan op andere delen van het lichaam. Geadviseerd wordt dan ook om geslachtsdelen af te dekken (bijv. door het dragen van een “string”).

Waar moet u op letten als u met UVA-1 therapie wordt behandeld ?

-Tijdens de behandeling
Bescherming van ogen met UV bril en afdekken van geslachtsdelen (string).
-Na de behandeling
Vermijden van onnodige zonblootstelling (met name tussen 11.00-15.00 tijdens zonnige dagen) op zowel behandel- als niet behandeldagen. Gebruik van sunscreens op zonblootgestelde delen
-Andere maatregelen:
Bij griep of koortsende ziekte tijdelijk geen behandeling

Wanneer dient u uw arts te waarschuwen ?

– Als u griep of koorts heeft is het aan te raden om telefonisch contact op te nemen met de afdeling fototherapie van uw ziekenhuis. Uw afspraak zal dan geannuleerd worden.
– Indien u na een behandeling toch verbrand bent, dient u uw arts te waarschuwen. Een verbranding herkent u aan ernstige en pijnlijke roodheid (“enige” roodheid is toegestaan), zwelling en blaarvorming van het behandelde huiddeel. Een eerste hulp bestaat uit veel drinken, en een after-sun koelende gel aanbrengen op de verbrande huid. Eventuele verdere acties kunt u met uw arts overleggen.

Feedback

Vindt u dit artikel nuttig?

  • Ja
  • Een beetje
  • Nee
Laat ons weten wat u vindt van dit arikel.
Vergeet uw bericht niet!
Staat uw vraag er niet tussen? Vraag het ons op Facebook!

U kunt vragen stellen aan de redactie via facebook Like onze facebook pagina en stel uw vraag.

Hoe veilig is laserontharing eigenlijk?

Mijn moedervlek verandert van vorm, kan dit kwaad ?