Nieuws
29 mei 2016

Uit welke moedervlekken ontstaan melanomen ?

Print E-mail

Uit welke moedervlekken ontstaan melanomen ?

Patiëntgebonden risicofactoren onthuld

Het is bekend dat melanomen kunnen ontstaan uit bestaande moedervlekken. De kansen hierop variëren in de literatuur echter tussen 4% en 72%. In deze studie werd onderzocht welke patiëntgebonden risicofactoren kunnen leiden tot een verhoogde risico op het ontwikkelen van een melanoom. De studie werd uitgevoerd in een academische dermatologiekliniek.

Om dit te bestuderen werden 832 patiënten met een hoog risico op het ontwikkelen van melanoom in de tijd gevolgd tussen 1 april 1997 en 31 mei 2012. De data-analyse vond plaats tussen 1 september 2012 en 31 december 2013. De voornaamste uitkomstmaat was het bepalen van het voorkomen van moedervlek-gerelateerde melanomen en de invloed van patiënt- en melanoom-gebonden factoren op het ontstaan.

Gedurende de studie werden bij 113 van de 832 (13,6%) patiënten 190 melanomen vastgesteld (81 [42,6%] in situ en 109 [57,4%] invasief). Het betrof 42 vrouwen (37,2%) en 71 mannen (62,8%). De mediane (SD) Breslow-dikte van de invasieve melanomen was 0,42 mm (0,43). Uit microscopisch onderzoek bleek bij 103 melanomen (54,2%) resten te zijn gevonden van de oorspronkelijke moedervlek. Deze melanomen waren kennelijk uit een moedervlek ontstaan.

De meeste aan een moedervlek gerelateerde melanomen werden gevonden op de borstkas (67 [65,1%]); echter, er was geen locatie-gebonden statistische significantie (P = 0,06). Uit verdere analyse bleek dat aan moedervlek gerelateerde melanoom significant vaker voorkwamen bij
– patiënten in de groep met meer dan 50 moedervlekken en onrustige moedervlekken
– patiënten met de diagnose melanoma in situ (= dit is een oppervlakkige vorm van met melanoom)
– patiënten die niet eerder een melanoom hebben gehad en
– vrouwelijke patiënten
Alle andere factoren (bijvoorbeeld leeftijd, huidtype, haarkleur en melanoomdikte) toonden geen significante invloed op het ontstaan van aan een moedervlek gerelateerde melanomen. Deze bevindingen werden bevestigd in een onafhankelijke analyse naar alle 109 invasieve melanomen.

 

Advies Huidarts.com

Deze studies laat wederom zien dat melanomen vaak ( in meer dan 50% van de gevallen) ontstaan uit bestaande moedervlekken. Risicogroepen hiervoor zijn vooral vrouwen die vele moedervlekken (> 50) op hun lichaam hebben. Het advies voor deze risicogroep is om regelmatig de huid te laten controleren door een dermatoloog. Aanvullende dermatoscopisch onderzoek en / of total-body fotografie kan hierbij zinvol zijn.

 

Bron

Haenssle HA, Mograby N, Ngassa A. Association of Patient Risk Factors and Frequency of Nevus-Associated Cutaneous Melanomas. JAMA Dermatol. 2016 Mar 1;152(3):291-8

 

Feedback

Vindt u dit artikel nuttig?

  • Ja
  • Een beetje
  • Nee
Laat ons weten wat u vindt van dit arikel.
Vergeet uw bericht niet!