Huidaandoeningen

Pseudoallergie

  • Geschreven door dr. M.D. Njoo - Dermatoloog
  • E-mail

Wat is pseudo-allergie ?

Van een pseudoallergie spreken we wanneer een stof van buiten het lichaam (bijv. een geneesmiddel of voedingsmiddel) zonder tussenkomst van het afweersysteem dezelfde klachten als bij een echte allergie kan veroorzaken. De wijze van kontakt kan zijn via orale inname, via bloed of door inademen. Lees ook bij “Allergie (algemeen)”.

 Hoe ontstaat pseudo-allergie ?

Sommige stoffen van buiten het lichaam (bijv. een geneesmiddel of voedingsmiddel) kunnen een direkte invloed hebben op de “mestcel”. Mestcellen bevatten stoffen (onder de microscoop te zien als “korrels”) die na vrijlating uit de cel aanleiding geven tot allergische klachten, zoals galbulten, niezen, kortademigheid etc..). Eén van deze stoffen is histamine. Bij een echte allergie wordt komt dit proces van vrijlating (medische term “degranulatie”) pas tot stand na binding van allergeen specifieke IgE antistoffen aan de mestcel. Bij een pseudoallergie gebeurt deze vrijlating dus direkt.

Lijst van stoffen die pseudoallergie kunnen uitlokken

Download dit bestand:

Lijst van stoffen die pseudoallergie kunnen uitlokken

Let op: Indien u voor één van de genoemde stoffen uit de lijst een pseudoallergie heeft ontwikkeld, dan wilt dat niet meteen zeggen dat u op  alle stoffen zult reageren !

Wat zijn de symptomen van pseudo-allergie ?

De verschijnselen bij een pseudoallergische reactie lijken op die van echte allergische reaktie. De hieronder genoemde verschijnselen behoeven niet allemaal op te treden; tevens bestaan er gradaties van milde tot ernstige symptomen.

HUID:
– jeukende huiduitslag en galbulten. Soms gepaard met uitgebreidere zwellingen, zogenaamde angiooedeem.
– Bij een contactallergische reactie ontstaat er gemiddeld 2 tot 3 dagen na contact op de contactplaatsen een eczeemreactie welke zich uit als jeuk, roodheid, schilfering, zwelling, bultjes en blaasjes.

LUCHTWEGEN
– rode, tranende, jeukende en opgezette ogen
– jeuk in de neus, een loopneus, verstopte neus en veel niezen
– benauwdheid, piepende ademhaling, hoesten, druk op de borst

HART EN BLOEDVATEN
– duizeligheid, wegraking, bloedrukdaling

ORAAL ALLERGIE SYNDROOM:
– jeuk aan lippen, mond- en keelholte, soms gepaard gaande met zwelling, opgezette keel, gevoel van benauwdheid en soms jeuk in de oren. Soms ook buikpijn, overgeven, diarrhee, urticaria over het gehele lichaam.

DARMKLACHTEN:
– buikkrampen, misselijkheid, braken.

ANAFYLAXIS
Hierbij kunnen de volgende verschijnselen optreden:
– Jeuk, vaak met uitgebreide roodheid van de huid en galbulten.
– Zwelling van oogleden, lippen, keel, handen of elders.
– Maagdarmklachten: pijn, misselijkheid, braken, diarree.
– Ademhalingsproblemen: druk op de borst, piepende ademhaling, kortademigheid, blauwe lippen, heesheid, moeite met praten en slikken.
– Duizeligheid, verminderd aanspreekbaar zijn, wegraking, shock. Een anafylactische shock kan dodelijk zijn.

ALGEMENE SYMPTOMEN:
algemeen onwelbevinden, griepachtige verschijnselen met koorts en lymfeklierzwelling

Hoe wordt de diagnose gesteld van pseudo-allergie ?

Omdat een pseudoallergische reactie niet van een echte allergische reactie is te onderscheiden wordt vaak wel een standaard allergolisch onderzoek uitgevoerd.

Wat is de behandeling van pseudo-allergie ?

SYMPTOOMBESTRIJDING
– Bij een heftige allergische reactie wordt soms een stootkuur gegeven met corticosteroïden, waar onder het middel prednisolon.
– Antihistaminica zijn medicijnen die je kunt innemen om verschijnselen van een allergische reactie te voorkomen of te verminderen als deze optreden.
– Bij een jeukend huiduitslag helpen soms de volgende middelen; hormoonpreparaten, mentholbevattende zalven of verkoelende gels.

Voor de behandeling van anafylaxis klik hier.

Wat kunt u zelf doen aan pseudo-allergie ?

1. Indien u een pseudoallergische reactie heeft ontwikkeld voor een bepaalde stof dient u contact met deze stof  VOOR DE REST VAN UW LEVEN te blijven vermijden
2. Bij een doorgemaakte (pseudo-)allergie op radio-contrastmiddelen of anaesthetica middelen krijgt u bij een volgende operatie waarbij deze middelen opnieuw worden gebruikt , bepaalde geneesmiddelen (waaronder prednisolon en een antihistaminicum) toegediend om de psudoallergische reacties in uw lichaam te onderdrukken.

Wat is het beloop van pseudo-allergie ?

Een pseudoallergie voor een bepaalde stof of voedingsmiddel behoudt u meestal LEVENSLANG. Het is daarom zaak om de leefregels die u van uw huidarts heeft gekregen goed op te blijven volgen en zoveel mogelijk contact met de betreffende stoffen of voedingsmiddelen te blijven vermijden.

Feedback

Vindt u dit artikel nuttig?

  • Ja
  • Een beetje
  • Nee
Laat ons weten wat u vindt van dit arikel.
Vergeet uw bericht niet!
Staat uw vraag er niet tussen? Vraag het ons op Facebook!

U kunt vragen stellen aan de redactie via facebook Like onze facebook pagina en stel uw vraag.

Hoe veilig is laserontharing eigenlijk?

Mijn moedervlek verandert van vorm, kan dit kwaad ?