Huidbehandelingen

Enbrel® / Etanercept

  • Geschreven door dr. M.D. Njoo - Dermatoloog
  • E-mail

Wat in Enbrel en waarvoor is Enbrel bedoeld ?

Enbrel injectietherapie wordt toegepast voor de behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis bij volwassenen die niet reageerden op een andere systemische therapie met inbegrip van cyclosporine, methotrexaat of PUVA of bij wie een dergelijke therapie gecontraïndiceerd is, of die een dergelijke therapie niet verdragen. Enbrel behoort tot de groep van de biologische geneesmiddelen en is een zogenaamde “TNF-alfa remmer”.

Hoe werkt Enbrel ?

Enbrel is een zogenaamde TNF-alpha-remmer (lees hieronder). De actieve stof heet etanercept. Gebleken is dat bij patiënten met psoriasis een sterk verhoogde hoeveelheid TNF-alpha in hun lichaam hebben. Hierdoor worden ontstekingen in de huid steeds opnieuw aangewakkerd waardoor psoriasis ontstaat.

TNF-ALPHA
TNF-alpha (Tumor Necrosis Factor) is een ontstekingsstimulerende stof, die van nature in het lichaam aanwezig is. De voornaamste taak van deze stof is het op gang brengen en in stand houden van ontstekingen. TNF-alpha behoort tot de groep van boodschappersstoffen (cytokinen); stoffen door middel waarvan ontstekingscellen met elkaar communiceren. De stoffen hechten zich op specifieke ontvanger-cellen van het afweersysteem om hun boodschap door te geven en spelen zo een belangrijke rol in het ontstekingsproces. Biologicals, zoals TNF-remmers, zorgen ervoor dat deze cytokinen zich niet aan deze zogenaamde receptoren (ontvangers) kunnen hechten, zodat de boodschap (‘ontsteken!’) niet overkomt. Op deze wijze worden ontstekingen geremd en voorkomen.

Hoe wordt Enbrel toegediend ?

DOSERING VOOR VOLWASSEN PATIËNTEN
Voor volwassenen met plaque psoriasis is de dosering twee maal per week 50 mg voor de periode van gedurende maximaal 12 weken. De dosis kan daarna verlaagd worden tot 25 mg twee maal per week.

TOEDIENINGSWEG EN MANIER VAN TOEDIENEN
Enbrel wordt onderhuids geïnjecteerd. De injectie kan door uzelf worden toegediend of door een ander persoon, bijvoorbeeld een familielid, vriend, uw arts of zijn / haar assistent(e). De gedetailleerde instructies over de injectieprocedure op de bijgeleverde instructie dienen te worden gevolgd. U moet Enbrel blijven injecteren zolang als uw arts dat zegt. Noteer ter herinnering in uw agenda op welke dagen van de week u uw injectie moet krijgen. Enbrel moet voor gebruik worden opgelost. De injectie mag niet worden gemengd in dezelfde spuit of flacon als enig ander geneesmiddel. 

Wat zijn de verwachte resultaten van Enbrel ?

Binnen 12 behandelweken kunnen de klachten verminderen of zelfs geheel verdwijnen. Uw arts zal beslissen hoe lang u Enbrel moet gebruiken en of herbehandeling noodzakelijk is op basis van uw respons. Als Enbrel na 12 weken geen effect heeft op uw conditie, kan uw arts u adviseren te stoppen met het nemen van dit geneesmiddel. 

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van Enbrel ?

  • De meest voorkomende bijwerking is een milde reactie in het gebied waar het medicijn werd geïnjecteerd, inclusief jeuk, gevoeligheid, roodheid, bloeding, blauwe plekken, zwelling of pijn rond de injectieplaats. Over het algemeen komen deze reacties na de eerste maand van behandeling minder vaak voor. Als u zich over de reacties op de injectieplaats zorgen maakt, kunt u met uw arts of apotheker contact opnemen. Soms ontwikkelde zich bij het injecteren van Enbrel bij sommige patiënten een reactie op een vorige injectieplaats.
  • Andere bijwerkingen die tijdens de behandeling met Enbrel kunnen optreden bij volwassenen zijn: infecties (waaronder tuberculose), hoofdpijn, loopneus, uitslag, galbulten, jeuk, pijnlijke maag of van streek is, diarree, meer hoesten, gevoel van zwakte, pijn, duizeligheid, keelpijn, koorts, verhoogde bloeddruk, ontstoken of geïrriteerde neusbijholten, misselijkheid, blauwe plekken, mondzweren en haaruitval.
  • Minder vaak kwamen ernstige infecties voor bij het gebruik van Enbrel, waaronder nier – of urineweginfectie, bronchitis, ontsteking of infectie van een gewricht, lokale infecties in de buik of benen, weefsel- en wondinfecties, abces, beenmerginfectie, longontsteking, gordelroos, mondinfectie, huidinfectie, darmontsteking, slijmbeursontsteking, ontsteking van de binnenbekleding van het hart (endocarditis; verdenking), ontsteking van maag en dunne darm, galblaasontsteking, ontsteking van de buikholte (peritonitis), zweren van de huid, onsteking van de kleine bloedvaten (vasculitis), virale hepatitis, oorontsteking, bijholte-ontsteking en bloedvergiftiging. Zelden kunnen patiënten die andere medische problemen hebben die het risico op infectie verhogen ernstige infecties ontwikkelen, waaronder fatale bloedvergiftiging, als ze Enbrel gebruiken.
  • Omdat Enbrel, net al andere biologische stoffen, nog maar een paar jaar op de markt is, zijn lange termijn bijwerkingen van dit middel nog niet bekend.

Waar moet u op letten als u Enbrel gebruikt ?

GEBRUIK ENBREL NIET:
– Als u overgevoelig (allergisch) bent/is voor etanercept of een van de andere ingrediënten van Enbrel. Als u allergische reacties ervaart zoals een beklemmend gevoel op de borst, piepende en hijgende ademhaling, duizeligheid of uitslag, mag u Enbrel niet meer injecteren en moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts.
– Als u een infectie heeft, waaronder een langdurige infectie of een lokale infectie (bijvoorbeeld een zweer op uw been) mag u niet beginnen met Enbrel. Als u twijfelt, raadpleegt u alstublieft uw arts.

PAS GOED OP MET ENBREL:
– Als u op het punt staat een grote operatie te ondergaan of als zich bij u een nieuwe infectie ontwikkelt. Misschien wil uw arts uw behandeling controleren.
– Vertel het uw arts als u een voorgeschiedenis heeft van terugkerende infecties of lijdt aan diabetes of andere ziektes die het risico op infectie verhogen.
– Er zijn zeer zeldzame meldingen geweest van een duidelijke verlaging van rode en witte bloedcellen en van bloedplaatjes (mogelijk door het falen van het beenmerg) bij patiënten die behandeld werden met Enbrel. Zoek onmiddellijk medisch advies als u symptomen heeft zoals aanhoudende koorts, keelpijn, blauwe plekken, bloedingen of bleekheid. Zulke symptomen kunnen wijzen op het bestaan van mogelijk levensbedreigende bloedcelstoornissen die het nodig maken om te stoppen met het gebruik van Enbrel.
– Vertel het uw arts als u multipele sclerosis of optische neurits (ontsteking van de zenuwen van de ogen) of myelitis transversa (een soort ontsteking van het ruggemerg) heeft. Uw arts zal bepalen of Enbrel een geschikte behandeling voor u is.
– Vertel het uw arts ala u behandeld bent geweest of onder behandeling bent voor hartfalen, omdat Enbrel voorzichtig dient te worden toegepast onder deze omstandigheden.

VACCINATIES
Sommige vaccins, zoals polio vaccin dat u via de mond inneemt, mogen niet gegeven worden als u Enbrel gebruikt. Overlegt u alstublieft met uw arts voordat u vaccins ontvangt.

ZWANGERSCHAP
De effecten van Enbrel bij zwangere vouwen zijn onbekend en daarom wordt het gebruik van Enbrel bij zwangere vrouwen niet aanbevolen. U wordt geadviseerd niet zwanger te raken als u behandeld wordt met Enbrel. Als u zwanger raakt, moet u uw arts raadplegen.

BORSTVOEDING
Het is niet bekend of Enbrel overgaat in de moedermelk. U dient geen borstvoeding te geven als u Enbrel gebruikt.

GEBRUIK VAN ENBREL SAMEN MET ANDERE GENEESMIDDELEN:
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt,ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen recept noodzakelijk is. De veiligheid op de lange termijn van Enbrel in combinatie met andere geneesmiddelen voor de behandeling van reumatoïde artritis is niet vastgesteld. Het gebruik van Enbrel in combinatie met andere systemische therapieën of fototherapie voor de behandeling van psoriasis is niet onderzocht.

Wanneer dient u uw arts te waarschuwen ?

Als een bijwerking u zorgen baart, of als u ongebruikelijke bijwerkingen heeft, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Als u n ernstige uitslag of een gezwollen gezicht ervaart of moeite met ademhalen krijgt terwijl u Enbrel gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of zoek medische hulp.

Feedback

Vindt u dit artikel nuttig?

  • Ja
  • Een beetje
  • Nee
Laat ons weten wat u vindt van dit arikel.
Vergeet uw bericht niet!
Staat uw vraag er niet tussen? Vraag het ons op Facebook!

U kunt vragen stellen aan de redactie via facebook Like onze facebook pagina en stel uw vraag.

Hoe veilig is laserontharing eigenlijk?

Mijn moedervlek verandert van vorm, kan dit kwaad ?