Huidbehandelingen

Remicade® / Infliximab

  • Geschreven door dr. M.D. Njoo - Dermatoloog
  • E-mail

Wat is Remicade en waarvoor wordt Remicade gebruikt ?

Remicade ® infuustherapie wordt toegepast voor de behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis bij volwassenen die niet reageerden op een andere systemische therapie met inbegrip van cyclosporine, methotrexaat of PUVA of bij wie een dergelijke therapie gecontraïndiceerd is, of die een dergelijke therapie niet verdragen. Daarnaast wordt Remicade ® ook toegepast bij de behandeling van artritis psoriatica, reumatoïde artritis, de ziekte van Bechterew, de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Remicade ® behoort tot de groep van de biologische geneesmiddelen en is een zogenaamde “TNF-alfa blokker”.

Wat houdt de behandeling met Remicade in ?

FUNCTIE VAN TNF-ALFA
De werking van het immuunsysteem is heel ingewikkeld. Er wordt veel onderzoek naar gedaan, maar nog lang niet alles is bekend. Wel hebben onderzoekers een aantal jaren geleden ontdekt dat bepaalde stoffen in het lichaam belangrijk zijn voor het voortbestaan van ontstekingen. Eén van die stoffen is het eiwit Tumor Necrose Factor-alfa (TNF-alfa). TNF-alfa stimuleert de ontstekingsreactie: het activeert processen die te maken hebben met de afweer tegen infecties en het opruimen van zieke of beschadigde lichaamscellen. Wanneer er een ziekteverwekker in het spel is, zijn dit nuttige processen, maar bij auto-immuunziekten zoals psoriasis is het effect averechts: het wordt een chronische ontsteking. Deze kennis heeft geleid tot de ontwikkeling van de werkzame stof in Remicade®: infliximab. Deze stof bindt zich in het lichaam aan TNF-alfa, waardoor dit eiwit onwerkzaam wordt. In de huid van patiënten die lijden aan psoriasis is een hogere concentratie van TNF-alfa aangetoond dan bij gezonde mensen. Dit verklaart de werkzaamheid van Remicade® bij psoriasis.

WERKING
Remicade® (met als werkzame stof infliximab) is een kunstmatig gemaakt antilichaam tegen TNF-alfa. Antilichamen zijn stoffen die mensen en dieren aanmaken om zich te beschermen tegen ziekteverwekkers, zoals bacteriën en virussen. Antilichamen binden zich specifiek aan (een deel van) de ziekteverwekker en maken de indringer onschadelijk. Remicade® bindt zich aan TNF-alfa in het bloed en op de cellen waar TNF-alfa geproduceerd wordt. TNF-alfa wordt op deze manier onwerkzaam gemaakt, waardoor de ontstekingsreactie afneemt. Een onbedoeld neveneffect kan zijn dat het immuunsysteem minder goed gaat werken, met als gevolg dat de gevoeligheid voor infecties toeneemt.

TOEDIENINGSWIJZE
Remicade® wordt toegediend via een infuus. Dat gebeurt in het algemeen op de afdeling dagbehandeling van het ziekenhuis. Het infuus wordt meestal aangebracht in de arm en loopt in twee uur in. Doorgaans moet u dan nog één à twee uur blijven om er zeker van te zijn dat er geen ongewenste reacties optreden. De dosering wordt bepaald aan de hand van het lichaamsgewicht. Voor psoriasis is dit 5 milligram per kilogram lichaamsgewicht. Bij het begin van de behandeling wordt in zes weken tijd driemaal een infuus gegeven, daarna in principe éénmaal per acht weken. Voorwaarde is wel dat de behandeling aanslaat en goed verdragen wordt. Als er na veertien weken nog steeds onvoldoende effect is, heeft verdere voortzetting van de behandeling geen zin.

Wat zijn de verwachte resultaten van Remicade ?

Wereldwijd zijn inmiddels al meer dan 1.000.000 mensen met Remicade® behandeld. Er is dus al veel ervaring met het middel opgedaan. Uit onderzoek naar het effect van Remicade® bij matige tot ernstige psoriasis is gebleken, dat behandeling na tien weken bij meer dan 80% van de patiënten resulteert in aanzienlijke verbetering. Het aangedane huidoppervlak neemt beduidend in omvang af en de resterende plaques worden minder ernstig. De huidafwijkingen kunnen ook helemaal verdwijnen. Tegelijkertijd verbetert ook de kwaliteit van leven. Na een jaar houdt de aanzienlijke verbetering van de klachten bij ruim 70% van de patiënten nog steeds stand.

Wat zijn de verwachte bijwerkingen van Remicade ?

Er zijn verschillende soorten bijwerkingen:

1. Overgevoeligheidsreacties als gevolg van het geven van een infuus/injectie in het algemeen.
2. Reacties die het gevolg zijn van overgevoeligheid voor de werkzame stof of één van de andere bestanddelen in het infuus.
3. Klachten die ontstaan door een verminderde werking van het immuunsysteem.

Hieronder volgt een nadere toelichting:

wb 1. De meest voorkomende verschijnselen van overgevoeligheidsreacties zijn huiduitslag of netelroos, vermoeidheid, problemen met de ademhaling zoals benauwdheid en piepend ademhalen en daling van de bloeddruk. Wanneer u één van deze verschijnselen opmerkt, moet een arts of verpleegkundige gewaarschuwd worden. Zonodig kunnen deze klachten bestreden worden met andere medicijnen, waaronder middelen tegen allergie of astma, of middelen om de bloeddruk tijdelijk te verhogen.
wb 2. Als er al overgevoeligheidsreacties optreden bij de behandeling met Remicade®, dan is dat meestal kort na de toediening. Een verpleegkundige begeleidt de infusie en controleert u regelmatig op het ontstaan van eventuele overgevoeligheidsreactie. Indien een overgevoeligheidsreactie optreedt, kan de arts besluiten het infuus langzamer te laten inlopen of zelfs helemaal stop te zetten. Het is zelden nodig, een behandeling met een TNF-alfa-blokker te staken. Toch kan het voorkomen dat uw arts besluit dat de desbetreffende TNF-alfa-blokker voor u geen geschikt middel is.
wb 3. Verminderde werking van het immuunsysteem uit zich in grotere gevoeligheid voor infecties. Voordat behandeling met een TNF-alfa-blokker wordt gestart moeten daarom sluimerende of actieve infecties worden uitgesloten dan wel behandeld. Dat geldt speciaal voor tuberculose, een bacteriële infectie die zich jarenlang onopgemerkt in het lichaam kan ophouden zonder problemen te geven. Het immuunsysteem houdt de bacterie dan onder controle. Gebruik van een TNF-alfa-blokker kan er echter toe leiden dat het immuunsysteem minder goed gaat werken, waardoor de infectie actief wordt. U zult daarom vooraf altijd worden gecontroleerd op tuberculose. Dat gebeurt door middel van lichamelijk onderzoek, een huidtest en eventueel een röntgenfoto. Als u in het verleden ooit contact gehad heeft met mensen die aan tuberculose leden, dan is het van groot belang dat u dit aan uw arts meldt. Daarnaast moet u zelf goed letten op andere aanwijzingen voor een infectie of eventuele infectiebronnen, zoals wonden, problemen met uw gebit, of algemene verschijnselen van infectie zoals koorts of een griepgevoel. Als u een infectie vermoedt, moet u dit melden aan uw arts. Wanneer u een operatie of tandheelkundige ingreep moet ondergaan, dan moet u de behandelaar laten weten dat u een TNF-alfa-blokker gebruikt. Al deze punten zijn opgenomen in een vragenlijst die u vóór de behandeling aangeboden krijgt. Meestal zal de verpleegkundige deze vragenlijst vóór elke toediening van Remicade® met u doornemen.

Waar moet u op letten als u met Remicade wordt behandeld ?

CONTRAINDICATIES
Remicade ® mag niet worden toegepast bij:

Patiënten met tuberculose of andere ernstige infecties zoals sepsis, abcessen en opportunistische infecties
Patiënten met matig of ernstige hartziekte.
Remicade mag niet worden toegediend aan patiënten met een voorgeschiedenis van overgevoeligheid voor infliximab voor andere muizenproteïnen of voor één van de hulpstoffen.
ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING
Remicade® is niet onderzocht bij vrouwen of mannen met een kinderwens, noch bij vrouwen tijdens de zwangerschap of tijdens borstvoeding. Daarom wordt geadviseerd, tot zes maanden na het laatste infuus met Remicade® niet zwanger te worden en Remicade® niet te gebruiken als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Wanneer dient u uw arts te waarschuwen ?

Tijdens het gebruik van Remicade® zijn nog andere zeldzame bijwerkingen gemeld. Omdat u misschien nog andere medicijnen gebruikt, zal niet altijd duidelijk zijn welk middel welke bijwerking veroorzaakt. Een algemene regel is dat u bij gebruik van een TNF-alfa-blokkers extra alert moet zijn op lichamelijke veranderingen en deze altijd serieus moet nemen. Bij de volgende verschijnselen moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts:

  • Pijn of een zwak gevoel in de spieren, de gewrichten, op de borst of in de kaak.
  • Gezwollen handen, voeten en/of enkels, of gezwollen gezicht, lippen, mond of keel waardoor ademen of slikken moeilijk wordt.
  • Netelroos of andere tekenen van een allergische reactie zoals huiduitslag en/of jeuk.
  • Koorts.
  • Kortademigheid

 

Download

Meest recente bijsluiter Remicade 100 mg poeder (CBG)

Feedback

Vindt u dit artikel nuttig?

  • Ja
  • Een beetje
  • Nee
Laat ons weten wat u vindt van dit arikel.
Vergeet uw bericht niet!
Staat uw vraag er niet tussen? Vraag het ons op Facebook!

U kunt vragen stellen aan de redactie via facebook Like onze facebook pagina en stel uw vraag.

Hoe veilig is laserontharing eigenlijk?

Mijn moedervlek verandert van vorm, kan dit kwaad ?