Nieuws
28 maart 2016

Keelinfectie met streptokokken kan psoriasis uitlokken

Print E-mail

Keelinfectie met streptokokken kan psoriasis uitlokken

Mogelijk verantwoordelijk gen geïdentificeerd

Een keelinfectie wordt regelmatig veroorzaakt door een zogenaamde streptokokkenbacterie. Een dergelijke keelinfectie gaat gepaard met keelpijn, gezwollen keellymfeklieren en niet zelden koorts. Bij personen die daar genetisch vatbaar voor zijn kan er na deze keelinfectie een uitbraak van psoriasis ontstaan. In de meeste gevallen is er dan sprake van een bijzondere vorm van psoriasis, de zogenaamde psoriasis gutatta oftewel “de druppelvorm”. Een studie uit Polen heeft mogelijk de gen gevonden die mede verantwoordelijk is voor het optreden van psoriasis na een keelinfectie.

Het beeld van psoriasis guttata, ontstaan na een keelinfectie....
Het beeld van psoriasis guttata, ontstaan na een keelinfectie….

Al langer was onder wetenschappers HLA-Cw*06 in beeld als het verantwoordelijke gen. Een groep onderzoekers uit Polen heeft bestudeerde hoe vaak deze gen voorkwam onder 70 patiënten die bekend zijn met de diagnose psoriasis guttata. Ook werd er een controle groep meegenomen van 24 volwassenen waarvan bekend was dat deze geen psoriasis hadden. Een infectie met de streptokokbacterie werd aangetoond met een keeluitstrijkje en een bloedtest (ASO titer). Het hebben van het HLA-Cw*06 werd aangetoond met behulp van de bekende PCR methode.

Het HLA-Cw*06 gen bleek aanwezig te zijn bij 49 (70%) van de 70 patiënten wat significant hoger was dan bij de controle groep (30%) . Een streptokokken infectie werd aangetoond bij 34 (48.5%) volwassenen met psoriasis. Zeven en twintig van hen (= 79%) had tevens het HLA-Cw*06 gen. Van de resterende 36 patiënten zonder streptokokkeninfectie kon bij 14 gevallen (39%) het HLA-Cw*06 gen niet worden aangetoond

De auteurs concludeerden dat HLA-Cw*06 gen wel een belangrijke, maar niet perse het doorslaggevend gen voor het krijgen van psoriasis gutatta.

 

Advies Huidarts.com
Wanneer uw psoriasis is ontstaan na een keelinfectie door streptokokken is het aan te raden om bij een volgende keelinfectie op tijd met antibiotica te beginnen. Hiermee kan een nieuwe psoriasis uitbraak mogelijk afgewend worden.

 

Bron

Maciejewska-Radomska A, Szczerkowska-Dobosz A, Rębała K et al. Frequency of streptococcal upper respiratory tract infections and HLA-Cw*06 allele in 70 patients with guttate psoriasis from northern Poland. Postepy Dermatol Alergol. 2015 Dec;32(6):455-8.

Feedback

Vindt u dit artikel nuttig?

  • Ja
  • Een beetje
  • Nee
Laat ons weten wat u vindt van dit arikel.
Vergeet uw bericht niet!