Nieuws
1 september 2016

Psoriasis blijkt net zo slecht voor hart en vaten als suikerziekte

Print E-mail

Psoriasis blijkt net zo slecht voor hart en vaten als suikerziekte

Zowel plaques van buiten als plaques van binnen

De bloedvaten van het hart van psoriasispatiënten raken net zo dichtgeslibd als de vaten van suikerpatiënten. Psoriasispatiënten hebben vijf keer zo vaak ernstige aderverkalking als controlepatiënten. Onderzoekers uit Texas kwamen tot deze opmerkelijke conclusie, nadat ze de kransslagvaten van psoriasispatiënten, suikerpatiënten en een gezonde controlegroep in beeld brachten. Van zowel psoriasis als van suikerziekte is bekend dat patiënten een verhoogd risico op hart- en vaatziekten hebben. Hoe die risico’s zich tot elkaar verhouden, was nooit eerder onderzocht.

Aderverkalking
Aan het onderzoek namen 387 proefpersonen deel. Ze waren verdeeld over drie groepen: patiënten met milde tot ernstige psoriasis, patiënten met type 2 suikerziekte en controlepatiënten zonder psoriasis, suikerziekte of andere ontstekingsziekten. De gemiddelde leeftijd van de proefpersonen was 51 jaar. Er deden ongeveer net zoveel mannen als vrouwen mee. De meeste proefpersonen waren blank. Bij alle proefpersonen werd een scan van het hart gemaakt, waarop ook de bloedvaten in beeld werden gebracht. Op basis van de scans werd voor alle deelnemers de Agatston-score berekend, dit is een maat voor de ernst van aderverkalking.

Psoriasispatiënten bleken net als suikerpatiënten vijf keer zo vaak ernstige aderverkalking te hebben in vergelijking met de controlegroep. Onafhankelijk van andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals roken, een hoge bloeddruk en een hoog cholesterol, hadden psoriasispatiënten een meer dan twee keer zo grote kans op aderverkalking als de proefpersonen in de controlegroep.

Controleren en behandelen
De onderzoekers concluderen dat psoriasispatiënten en suikerpatiënten een gelijkwaardig risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten hebben. Dus lopen ook psoriasispatiënten op relatief jonge leeftijd rond met aderverkalking. Volgens de onderzoekers moet risicoscreening bij psoriasispatiënten eerder plaatsvinden. Als een psoriasispatiënt andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten heeft, moeten deze fanatieker worden bestreden.

 

Met dank aan
Drs Niels Kruyt, arts-journalist

 

Bron

Mansouri et al. Comparison of Coronary Artery Calcium Scores Between Patients With Psoriasis and Type 2 Diabetes. JAMA Dermatol. Published online August 24, 2016.

Feedback

Vindt u dit artikel nuttig?

  • Ja
  • Een beetje
  • Nee
Laat ons weten wat u vindt van dit arikel.
Vergeet uw bericht niet!