Huidbehandelingen

Excimer lamp behandeling

  • Geschreven door dr. M.D. Njoo - Dermatoloog
  • E-mail

Voor wie is Excimer lamp behandeling bedoeld ?

Met behulp van de Excimer lamp kunnen we gericht en selectief afwijkende huiddelen behandelen. Omdat de lichtstralen liggen in het golflengte gebied van ultraviolette B, kun je deze manier van behandelen ook beschouwen als een vorm van lichttherapie. Patiënten met beperkte vormen van psoriasis, eczeem en vitiligo komen in aanmerking voor deze therapie. In onze praktijk betekent dit dat de huidafwijkingen niet meer dan 5% van het lichaamsoppervlak dienen te beslaan. Andere huidziekten die zich ook uitstekend lenen voor een behandeling met de Excimer lamp zijn (beperkte vormen van) alopecia areata, lichen simplex chronicus, prurigo en lichen ruber planus.

Wat zijn ultraviolette stralen ?

Het is bekend dat natuurlijk zonlicht een gunstig effect heeft op huidziekten als psoriasis- eczeem en vitiligo. Dit effect ontstaat voornamelijk door een bepaald gedeelte van het zonlicht, het ultraviolette(UV-)licht. Dit UV-licht is weer onderverdeeld in drie soorten, te weten UV-A, UV-B en UV-C. UV-C uit het zonlicht is gevaarlijk en komt op aarde vrijwel niet voor, omdat het door de ozonlaag in de atmosfeer bijna volledig wordt tegengehouden.

Hoe werkt de Excimer lamp ?

De Excimer lamp is in staat om lichtstralen af te geven met een golflengte van 308 nanometer. Deze golflengte ligt in het UVB gebied van het lichtspectrum. Het is al jaren bekend dat vele huidaandoeningen zoals psoriasis en vitiligo gunstig reageren op lichttherapie met behulp van UVB stralen. Dit is de verklaring waarom de Excimer lamp ook werkzaam is op deze huidaandoeningen.

Hoe gaat de behandeling met Excimer lamp in zijn werk ?

De lichtpulsen worden handmatig, met behulp van een handstuk gericht en selectief aan de afwijkende huiddelen toegediend. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van een vormsjabloon van verschillende vormen en afmetingen. Doordat huidafwijkingen meestal groter zijn dan de gebruikte sjabloonafmetingen zijn er meerdere lichtpulsen per plek nodig. De ronde pulsen worden naast elkaar aan de huid toegediend. Door deze wijze van behandelen is het dus mogelijk om alleen de afwijkende huiddelen te belichten. Normale huiddelen worden met rust gelaten. Dit is een belangrijk voordeel ten opzichte van de algehele lichaamsbelichting met behulp van staande of liggende lichtcabines. Deze laatstgenoemde vormen van lichttherapie is dan ook vooral geschikt voor mensen met uitgebreidere vormen van psoriasis, eczeem of vitiligo.

De behandeling vindt 1 tot 2 keer in de week plaats. De duur van één behandeling met de lamp is afhankelijk van de totale grootte van de te behandelen huiddelen. Meestal ligt deze tijdsduur tussen de 15 en 30 minuten.

BEPALEN VAN DE OPTIMALE LICHTSTERKTE
De optimale lichtsterkte wordt bepaald aan de hand van een testgebied op de normale huid. Hiervoor wordt een niet aan zon blootgesteld lichaamsdeel gebruikt, zoals de bovenrug of bovenarm. Aan dit testgebied worden 6 lichtpulsen van verschillende sterkten toegediend, op een bepaalde afstand van elkaar. Na 24 uur wordt het testgebied afgelezen. De lichtsterkte die na 24 uur nét een roze kleur veroorzaakt in de huid is de sterkte die wij zullen gebruiken voor de definitieve behandeling. Tijdens de volgende behandelingen kan er gewenning van de behandelde huid optreden voor de gegeven lichtsterkte. Wanneer dit het geval is, zal de lichtsterkte, volgens een bepaald schema, telkens opgehoogd worden zodat de huidafwijking steeds met de optimale lichtsterkte kan worden behandeld. Voor de behandeling van vitiligo wordt de bovenstaande bepaling NIET uitgevoerd. Er wordt altijd begonnen met de laagste sterkte.

Wat zijn de verwachte resultaten van de Excimer lamp behandeling ?

Het aantal benodigde behandelingen per kuur om een goed resultaat te bereiken verschilt per huidziekte. Bedenk verder dat ieder persoon weer verschillend kan reageren op de behandeling. Studies hebben laten zien dat met de Excimer lamp, het gewenste resultaat ten opzichte van algehele belichting, sneller wordt bereikt. Zo kunnen patiënten met psoriasis al na 10 tot 15 behandelingen “schoon” zijn. Patiënten met vitiligo bereiken al een acceptabele graad van repigmentatie na 40 tot 50 behandelingen. Bedenk echter ook dat er zeker gevallen zijn waarbij de behandeling helemaal niet helpt. In overleg met uw arts zullen dan andere behandelmethoden worden besproken. Het feit dat de huidafwijking na een kuur met Excimer lamp therapie verdwijnt betekent echter niet dat de huid voorgoed genezen is. Integendeel, Excimer lamp therapie wordt beschouwd als een symptomatische behandeling en niet als een oorzakelijke behandeling. Na een rustperiode van een aantal weken tot maanden is het heel goed mogelijk dat de huidziekte in alle hevigheid weer terugkomt. Het wordt daarom aangeraden om tijdens deze stopperiode de door uw arts voorgeschreven onderhoudstherapie met medicinale zalven door te gebruiken.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van Excimer lamp behandeling ?

KORTE TERMIJN EFFECTEN
– Pijn. De behandeling zelf is pijnloos! Direct of kort na de behandeling kan eventueel een warmtesensatie optreden, net alsof u in de felle zon terecht bent geweest. Behandelingen worden daarom altijd zonder verdoving uitgevoerd.
– Zonnebrandreactie. Enkele uren na de behandeling treedt er altijd een zonnebrandreactie op. De behandelde plek wordt rood, wat gezwollen en kan branderig of zelfs pijnlijk aanvoelen. Dit zijn tekenen dat de juiste dosis is gebruikt. Deze bijverschijnselen verdwijnen meestal na 1 of 2 dagen Bij overdosering kan er een blaar ontstaan. Ook een blaar is onschuldig en droogt vanzelf in na 1 of 2 dagen. De ervaring leert dat hoe heviger de zonnebrandreactie optreedt, hoe sneller het resultaat zal optreden.
-Huiduitslag en jeuk. Dit herkent u aan toename van jeukende rode vlekjes en/of bultjes op de behandelde plekken. Dit verschijnsel kan voorbijgaand zijn en daardoor onschuldig. Bij sommige komt deze bijwerking telkens terug. In dat geval kan er sprake zijn van een overgevoeligheidsreactie op de UVB stralen. Verdere behandeling wordt dan ontraden.

LANGE TERMIJN EFFECTEN
Het is bekend dat langdurige blootstelling aan zonlicht een versnelde veroudering van de huid en ook huidkanker kan veroorzaken. Ook bij langdurige lichttherapie met de Excimer lamp is dit mogelijk. Het advies is om uw huisarts of behandeld specialist te waarschuwen wanneer er ongewone plekjes op de huid voorkomen.

Waar moet u op letten als u met Excimer lamp wordt behandeld ?

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
– Tijdens het belichten dient ter bescherming van de ogen altijd een speciale bril te worden gedragen. Het licht uit de Excimer lamp kan schade geven aan het oog, indien ten tijde van de behandeling, rechtstreeks in de lichtbundel wordt gekeken.
– Tijdens de behandeling niet tegelijkertijd zonnebaden of gebruik maken van een zonnebank. Er bestaat kans op overdosering waardoor uw huid sneller kans loopt op verbranding.
– Geneesmiddelengebruik dient u aan de dermatoloog te melden. Sommige medicijnen kunnen de huid overgevoelig maken voor licht, dus ook nieuwe medicijnen tijdens de kuur moeten gemeld worden.

ZWANGERSCHAP, KINDERWENS EN BORSTVOEDING
Van de Excimer lamp therapie zijn geen nadelige effecten te verwachten voor de ongeboren vrucht of voor uw vruchtbaarheid. Om dezelfde reden kunt u gewoon borstvoeding blijven geven.

ONDERHOUD VAN DE HUID
Tijdens de behandeling kan uw huid droog worden van het baden en van de lamp behandeling. Houdt uw huid goed soepel met de basiszalf en eventueel badolie die u meekrijgt op recept.

Wanneer dient u uw arts te waarschuwen ?

Indien er toch een meer ernstige verbranding optreedt , dient u uw arts te waarschuwen. Een ernstige verbranding herkent u aan ernstige en pijnlijke roodheid (“enige” roodheid is toegestaan), zwelling en blaarvorming van het behandelde huiddeel. Een eerste hulp bestaat uit veel drinken, en een after-sun koelende gel aanbrengen op de verbrande huid. Eventuele verdere acties kunt u met uw arts overleggen.

Feedback

Vindt u dit artikel nuttig?

  • Ja
  • Een beetje
  • Nee
Laat ons weten wat u vindt van dit arikel.
Vergeet uw bericht niet!
Staat uw vraag er niet tussen? Vraag het ons op Facebook!

U kunt vragen stellen aan de redactie via facebook Like onze facebook pagina en stel uw vraag.

Hoe veilig is laserontharing eigenlijk?

Mijn moedervlek verandert van vorm, kan dit kwaad ?