Nieuws
8 april 2016

Toename ziekte van Lyme door tekenbeten

Print E-mail

Toename ziekte van Lyme door tekenbeten

Sneller een Borrelia-infectie dan eerder werd gedacht

De ziekte van Lyme neemt snel toe in Europa en de Verenigde Staten in gebieden waar teken zich bevinden. De aandoening wordt veroorzaakt doordat teken van de soort Ixodes de mens via een beet infecteren met de Borrelia bacterie.

Deze teken vereisen een bloedmaaltijd gedurende ieder stadium van hun levenscyclus. Zij voeden zich met zowel wilde en huiselijke dieren als vogels en reptielen. Contact met mensen gebeurt alleen wanneer mensen zich begeven in gebieden waar teken zich bevinden (bijv. bosrijke omgeving) en wanneer dierlijke gastheren (zoals honden) de teken meenemen op hun vacht naar de woonomgeving van de mens. Tot nu toe wordt er beweerd dat de risico op een infectie erg klein is wanneer de teek binnen 24 – 48 uur wordt verwijderd. Sommige onderzoekers beweren zelfs dat er helemaal geen risico bestaat wanneer de teek wordt verwijderd binnen 24 uur of binnen 48 uur. Een samenvatting van de literatuur uitgevoerd door onderzoeker Michael Cook laat echter zien dat studies uit Europa en de VS deze algemene bewering niet kunnen ondersteunen. Overdracht van de bacterie blijkt al te kunnen optreden binnen een tijdsbestek van 24 uur nadat de beet heeft plaatsgevonden. Er zijn zelfs gevallen gerapporteerd waarbij de besmetting al binnen 6 uur had plaatsgevonden. Een dergelijk versnelde infectie wordt verklaard doordat de bacterie zich in verschillende organen van de teek kan bevinden. Studies laten zien dat de bacterie aanwezig is in de speekselklieren vlak vóórdat de teek zich begint te voeden. Dit kan leiden tot een versnelde overdracht van de bacterie naar de gastheer. Ook zijn er bewijzen gevonden dat de risico op overdracht wordt bepaald door de tekensoort en de bacteriesoort. Sommige bacteriesoorten lijken gevaarlijker te zijn dan andere. Al deze factoren kunnen dus ertoe bijdragen dat een infectie met de Borrelia bacterie sneller kan optreden na een tekenbeet dan eerder werd gedacht.

Laat een teek zo snel mogelijk weghalen !
Laat een teek zo snel mogelijk weghalen !

Laat een teek zo snel mogelijk weghalen !

Er is dus geen garantie dat u geen besmetting oploopt met de Borrelia bacterie wanneer een teek binnen 24 – 48 uur van uw huid wordt verwijderd. Wanneer u een teek op uw huid ziet haal deze dan zo snel mogelijk weg. Een teken pincet kan daarbij behulpzaam zijn. Ziet u tevens huidverschijnselen opkomen laat deze onderzoeken door een arts en vraag ook een bloedtest en eventueel een huidbiopsie aan om een infectie uit te sluiten. Lees meer over deze huidverschijnselen  in onze speciale pagina “ De ziekte van Lyme”.

Bron

Cook MJ. Lyme borreliosis: a review of data on transmission time after tick attachment. Int J Gen Med 2015: 8; 1-8

Feedback

Vindt u dit artikel nuttig?

  • Ja
  • Een beetje
  • Nee
Laat ons weten wat u vindt van dit arikel.
Vergeet uw bericht niet!