Nieuws
9 juli 2017

Zonbeschermingsmaatregelen op scholen zwaar onder de maat

Print E-mail

Zonbeschermingsmaatregelen op scholen zwaar onder de maat

Scholen moeten nodig bijgeschoold worden

“Scholen doen hun best om buitenspelen aan te moedigen, maar treffen daarbij zelden of nooit maatregelen om hun leerlingen te beschermen tegen de blootstelling aan zonlicht.” Dat is de conclusie van een groot Amerikaans onderzoek onder 577 representatieve scholen.

Huidkanker

Overmatige en onbeschermde blootstelling aan zonlicht is de belangrijkste oorzaak van huidkanker. Hoe jonger de schade door zonverbranding wordt opgelopen, hoe groter de kans dat later in het leven huidkanker ontstaat. Kinderen die op school leren zich tegen de zon te beschermen, zetten dit gezondheidsbevorderend gedrag als volwassenen voort.

Onderzoekers namen Amerikaanse scholen onder de loep om het toepassen van verschillende zonbeschermingsmaatregelen op school in kaart te brengen. De onderzoekers schreven 828 scholen aan en kregen van 577 scholen (69,7%) een reactie. Over het algemeen was het ongebruikelijk voor scholen om zonbeschermingsmaatregelen toe te passen.

Klik op de bannerfoto voor meer informatie over huidkanker 

Huidkanker

Smeren moet je op school leren

Op iets minder dan de helft van de scholen wordt door docenten tijd vrijgemaakt zodat leerlingen zich op school kunnen insmeren. Slechts een schamele 13,3% van de scholen stelt zonnebrandcrème beschikbaar aan haar leerlingen. Een buitenspeelschema dat rekening houdt met de intensiteit van de zon is maar op 15% van de scholen uitgedacht. Ongeveer evenveel scholen vragen de ouders om hun kinderen voor schooltijd in te smeren (weliswaar een stap in de goede richting, maar 1 keer smeren is niet voldoende)

Lees hier meer zonnebrand

Lees hier over zonnebrandmiddelen

Geen goed schoolvoorbeeld

De onderzoekers signaleren dat scholen verzuimen om kinderen en hun ouders het goede voorbeeld te geven waar het gaat om verantwoord zongedrag. Het toepassen van de meeste zonbeschermingsmaatregelen kan eenvoudig en gaat gepaard met weinig kosten. De overheid zou scholen moeten aanmoedigen om maatregelen in praktijk te brengen, om zo de ziekte- en sterftecijfers voor huidkanker omlaag te brengen. Scholen moeten dus nodig bijgeschoold worden!

 

Bron

Sun Safety Practices Among Schools in the United States. Everett Jones S, Guy GP Jr. JAMA Dermatol.; 2017 May 1;153(5):391-397.

Feedback

Vindt u dit artikel nuttig?

  • Ja
  • Een beetje
  • Nee
Laat ons weten wat u vindt van dit arikel.
Vergeet uw bericht niet!