Huidbehandelingen

Psorinovo ®

  • Geschreven door dr. M.D. Njoo - Dermatoloog
  • E-mail

Wat is Psorinovo en voor wie is Psorinovo bedoeld ?

Psorinovo wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten met matig ernstige tot ernstige psoriasis , bij wie lokale middelen en/of lichttherapie onvoldoende werkzaam blijken.

Patiënten kunnen het middel in de vorm van tabletten innemen. De actieve ingredient van Psorinovo is dimethylfumaraat, een vorm van fumaarzuur. Psorinovo is verkrijgbaar in 30, 120 of 240 mg tabletten. De tabletten zijn maagsapresistent en vallen daardoor niet in de maag, maar pas in de darm uiteen. Het granulaat is verder zodanig behandeld dat het geneesmiddel niet ineens, maar verspreid over een langere periode in de darmen beschikbaar komt voor opname in het bloed (= vertraagde afgifte). Psorinovo is alleen op recept verkrijgbaar en wordt volledig vergoed.

Wat is fumaarzuur ?

Fumaarzuur is de triviale naam voor trans-buteendizuur. De stof komt van nature voor in de meeste vruchten en groenten. Fumaarzuur wordt door de cellen gebruikt voor de productie van energie uit voedsel met behulp van adenosinetrifosfaat en speelt dus een rol in de zogenaamde citroenzuurcyclus. De menselijke huid maakt onder invloed van zonlicht ook psorinovo aan.

Hoe werkt Psorinovo ?

Psorinovo heeft een gunstige effect op het afweersysteem bij psoriasis remt tevens de celdeling van de opperhuidcellen.

Voor wie is Psorinovo niet geschikt ?

  • patiënten die jonger zijn dan 17 jaar
  • patiënten met hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, nier- en leverziekten, ernstige maag-darm klachten en bloed- of lymfeklierkanker, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven

Hoe gebruikt u Psorinovo ?

De patiënt wordt via de behandelend arts ingesteld op de juiste dosering, in het algemeen via een opbouwschema.  De dagdosering loopt uiteen van 30-720 mg per dag. De tabletten dienen ingenomen te worden tijdens of direct na de maaltijd, zo nodig met melk. Dit vermindert de kans op maag- en darmklachten. De dimethylfumaraat producten worden als tablet heel doorgeslikt en mogen niet gebroken worden.

Dosistabel voor Psorinovo

Wat zijn de verwachte resultaten van Psorinovo ?

Gemiddeld blijkt dat bij 1 op de 4 mensen (24%) de psoriasis na 16 weken behandeling met Psorinovo geheel verdwenen is. Bij 60-80% van de psoriasispatiënten treedt flinke verbetering op, mits het middel goed verdragen wordt

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van Psorinovo ?

De meest voorkomende bijwerkingen van Psorinovo op korte termijn zijn:

  • opvliegers (50% van alle patiënten)
  • vermoeidheid (20%)
  • diarree (15%) en buikkrampen (15%)

Deze klachten worden echter meestal goed verdragen en zijn zelden een reden om met de therapie te moeten stoppen. Verder kan Psorinovo van invloed zijn op met name de nieren, de lever, en het bloed. Bij 65% van de patiënten treedt een vermindering op van het aantal bloedcellen, en bij ongeveer 35% is er een vermindering van het aantal witte bloedlichaampjes. Ook de leverenzymen stijgen bij ongeveer 40% van de patiënten, maar deze stijging normaliseert meestal na verloop van tijd weer. Andere bijwerkingen die in veel mindere mate voor komen zijn: slokdarmpijn, maagpijn en/of maagzweer, braken/misselijkheid/algemeen onwel bevinden, nierfunctiestoornissen, cholesterol verhoging, een koortsig gevoel, jeuk, duizeligheid, gewichtstoename, oedeem (vochtophoping) in de benen.

Bijwerkingen op lange termijn

De bijwerkingen die hierboven vermeld staan, zijn in wisselende mate beschreven bij mensen die tot drie jaar behandeld werden met Psorinovo. Voor een nog langere behandeling met Psorinovo is onbekend of er bijwerkingen zijn anders dan hierboven beschreven, en of deze al dan niet ernstig zijn. Op dit moment zijn er op basis van de ervaringen met mensen die al jaren lang Psorinovo gebruiken, geen aanwijzingen dat men op lange termijn een ernstig risico loopt wat betreft de gezondheid. Geheel uit te sluiten is dit echter niet.

Waar moet u rekening mee houden als u Psorinovo gebruikt ?

ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING
De mogelijkheid bestaat dat Psorinovo de vrucht beschadigt. Daarom wordt vrouwen aangeraden een zwangerschap te voorkomen door adequate anticonceptie. Bij gebruik van de ‘pil’ (anticonceptie) moeten aanvullende maatregelen genomen worden wanneer in de aanvangfase van de Psorinovo braken of diarree als bijwerking optreden. Ook borstvoeding wordt afgeraden wanneer u Psorinovo gebruikt.

INTERACTIES MET ANDERE GENEESMIDDELEN
Gebruik van Psorinovo wordt afgeraden indien u ook andere medicijnen gebuikt die schadelijk kunnen zijn voor de nieren en andere medicijnen zoals methotrexaat, ciclosporine, psoralenen, acitretine of isotretinoïne omdat de kans op bijwerkingen groter wordt. Theoretisch is het mogelijk dat bij gelijktijdige behandeling met cytostatica u meer kans heeft op infecties.

Wanneer dient u uw arts te waarschuwen ?

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Feedback

Vindt u dit artikel nuttig?

  • Ja
  • Een beetje
  • Nee
Laat ons weten wat u vindt van dit arikel.
Vergeet uw bericht niet!
Staat uw vraag er niet tussen? Vraag het ons op Facebook!

U kunt vragen stellen aan de redactie via facebook Like onze facebook pagina en stel uw vraag.

Hoe veilig is laserontharing eigenlijk?

Mijn moedervlek verandert van vorm, kan dit kwaad ?