Nieuws
5 juni 2017

Gebrek aan kennis leidt tot zonverbranding

Print E-mail

Gebrek aan kennis leidt tot zonverbranding

Onthullingen uit Deense studie onder blanke vrijwilligers

“Mensen laten zich nog te vaak verbranden in de zon. De oorzaak hiervoor ligt voornamelijk in een gebrek aan kennis over de gevaren van overmatige ultraviolette stralen”.  Dat zijn de conclusies van een Deense studie uit een steekproef onder 664 Deense vrijwilligers met een blanke huid.

In de periode mei tot en met augustus 2013 hebben deze deelnemers voor een week lang een elektronische UV-dosis meter om hun pols gedragen. Hiermee konden de onderzoekers de hoeveelheid UV-blootstelling in deze periode bepalen. Na deze testperiode werden de vrijwilligers gevraagd om een vragenlijst in te vullen over onderwerpen die verband hielden met UV-stralen, zonnen, zonverbranding en huidkanker. Statische analysemethoden werden toegepast om verbanden te leggen tussen de gemeten UV doses en het kennisniveau van de deelnemers over de genoemde zon-gerelateerde onderwerpen.

Uit de analyse werd duidelijk dat een (te) hoge blootstelling aan UV stralen gerelateerd was aan zonverbranding en gebrek aan kennis over zonbescherming. Mensen met gebrek aan kennis over de risico’s van UV stralen en huidkanker en gebrek aan kennis over het gevaar van UV blootstelling tussen 12 en 15 uur hadden meer kans op zonverbranding.  Bij mensen die aangaven bewust hun huid te willen bruinen werden hoge UV doses gemeten.  Zij hadden ook meer kans op het melden van een zonnebrandincident.

Blijf tussen 12 en 15 uur uit de zon!

De onderzoekers adviseren mensen om buitenactiviteiten niet tijdens de piekuren van de zon uit te voeren (dus vóór 12 uur of na 15 uur) om zo het aantal zonverbrandingsincidenten te verminderen.

Reactie Huidarts.com

Volwassenen en ook kinderen laten zich nog te vaak verrassen door overmatige zonblootstelling en hebben daardoor meer kans op een zonverbranding. Eenvoudige maatregelen zoals het dragen van een hoed, een zonnebril, passende kleding en het aanbrengen van een zonnebrandmiddelen kunnen al voldoende zijn om een zonverbranding tegen te gaan.

Tijdens welke momenten kan een zonverbranding optreden?

Hieronder volgt een lijst van activiteiten waarbij mensen nog te vaak een zonverbranding oplopen:

 • Even een fietstochtje maken
 • Wandelen met de hond
 • Op het terras zitten voor een kopje koffie
 • Op het terras zitten om te lunchen
 • Wandeling op het strand
 • Dagje zwemmen
 • Tuinieren en grasmaaien
 • Dagje vissen langs het water
 • Zeil-of boottochtje maken op het meer
 • Langs de sportveld staan en naar een voetbal- of hockeywedstrijd kijken
 • Sportdagje
 • Zitten op het terrasje van uw eigen huis of bij de buurman

De kans op zonverbranding is daarbij het grootst wanneer deze buitenactiviteiten tussen 12- 15 uur plaatsvinden.  Laat u zich dus niet verrassen en wees de zon te slim af!

 

Bron

PLoS One. 2017 May 25;12(5):e0178190. doi: 10.1371/journal.pone.0178190. eCollection 2017. Knowledge deficit, attitude and behavior scales association to objective measures of sun exposure and sunburn in a Danish population based sample. Køster B, Søndergaard J, Nielsen JB, Christensen KB, Allen M, Olsen A, Bentzen J.

Video : “Zet de zonnebrand crème naast de tandpasta”

 

Feedback

Vindt u dit artikel nuttig?

 • Ja
 • Een beetje
 • Nee
Laat ons weten wat u vindt van dit arikel.
Vergeet uw bericht niet!