Nieuws
25 juni 2017

Patiënten lijden het meest wanneer psoriasis aan de handen zit

Print E-mail

Patiënten lijden het meest wanneer psoriasis aan de handen zit

Zichtbaar gestigmatiseerd

“Mensen met psoriasis aan de handruggen voelen zich het meest gestigmatiseerd in de maatschappij”. Dat is de conclusie van een Duitse studie onder 115 patiënten met psoriasis.

Het is bekend dat de kwaliteit van leven van mensen met psoriasis soms erg gestoord is. Mensen met psoriasis voelen regelmatig dat ze door andere mensen worden aangekeken en fysiek op een afstand worden gehouden. Zeker in gevallen waarbij psoriasis zich op zichtbare plaatsten van het lichaam bevinden zoals het gezicht, hals, hoofdhuid en handen. Door schaamte en onzekerheid dreigen vele patiënten daardoor in een psychosociaal isolement te geraken. Zowel in hun privé-als beroepsleven wordt de aandoening als emotioneel belastend beschouwd. Depressies en suïcide gedachten worden tevens vaker geconstateerd onder mensen met (ernstige) vormen van psoriasis.

Een Duitse onderzoeksgroep heeft 115 mensen met psoriasis bestudeerd met behulp van lichamelijk onderzoek en vragenlistonderzoek naar de kwaliteit van leven en gevoelens van stigmatisatie.  De resultaten waren onthullend. Patiënten met psoriasisplekken op de handruggen gaven aan vaker gestigmatiseerd te voelen omdat mensen hen het gevoel gaven dat ze een besmettelijke huidziekte hadden. Ook voelden ze dat mensen daardoor bewust afstand bewaarden en lichamelijke contact met ze meden. Ook meldden deze patiënten dat de plekken op de handruggen niet goed te verbergen waren waardoor ze in het dagelijks leven altijd zichtbaar waren. Met name vrouwelijke patiënten hadden deze vorm van stigmatisatie het sterkst gevoeld.

De onderzoekers attenderen dermatologen erop om bij patiënten met psoriasisplekken aan de handruggen zo snel mogelijk de meest effectieve behandeling in te zetten.

 

Bron

Hawro M, Maurer M, Weller K et al. Lesions on the back of hands and female gender predispose to stigmatization in patients with psoriasis. J Am Acad Dermatol. 2017 Apr;76(4):648-654

Feedback

Vindt u dit artikel nuttig?

  • Ja
  • Een beetje
  • Nee
Laat ons weten wat u vindt van dit arikel.
Vergeet uw bericht niet!