Herkennen van een melanoom

Hoe herken ik een melanoom ?

Met behulp van de onderstaande ABCDE regel kunt u tijdig een melanoom herkennen:

 

A : Asymmetrie

Moedervlek: Symmetrie
Moedervlek: Symmetrie
Melanoom: A-symmetrie
Melanoom: A-symmetrie

B: Begrenzing

Moedervlek: Regelmatige begrenzing
Moedervlek: Regelmatige begrenzing
Melanoom: Grillige begrenzing
Melanoom: Grillige begrenzing

C: Kleur

Moedervlek: 1 of 2 egale kleuren
Moedervlek: 1 of 2 egale kleuren
Melanoom: 3 of meer verschillende kleuren
Melanoom: 3 of meer verschillende kleuren

D: Diameter

Moedervlek: Meestal kleiner dan 0,5 cm
Moedervlek: Meestal kleiner dan 0,5 cm
Melanoom: Meestal groter dan 0,6 cm
Melanoom: Meestal groter dan 0,6 cm

Toelichting
De ABCDE regel is ontworpen om u te helpen om gevarensymptomen vroegtijdig te ontdekken bij uw eigen moedervlek(ken).

De letter E staat voor “Evolutie”. Men moet altijd alert zijn wanneer een moedervlek binnen korte tijd in aspect, kleur of grootte toeneemt.

Om de klinische verdenking op een melanoom uit te spreken moet er meer dan één van bovengenoemde kenmerken afwijkend zijn, bijv. een moedervlek die groter is dan 0,6 cm is niet altijd een melanoom ! Maak bij twijfel altijd een afspraak bij uw dermatoloog ! De definitieve diagnose van een melanoom wordt pas gesteld na een uitgebreid microscopisch onderzoek van de moedervlek door de patholoog anatoom. Zo nodig moet er eerst een huidbiopsie worden genomen.