Huidbehandelingen

Kyntheum / Brodalumab

 • Geschreven door dr. M.D. Njoo - Dermatoloog
 • E-mail

Wat is Kyntheum?

 

Kyntheum is een biological die wordt gebruikt voor de behandeling van psoriasis. Deze aandoening veroorzaakt ontsteking en vorming van schilferige plaques op de huid. Kyntheum wordt gebruikt bij volwassenen met matige tot ernstige plaquepsoriasis die voorkomt op grote delen van het lichaam.

Wat is de werking van Kyntheum?

Kyntheum is een geneesmiddel dat de werkzame stof brodalumab bevat. Brodalumab is een monoklonaal antilichaam, een speciaal soort eiwit dat zich specifiek bindt aan bepaalde eiwitten in het lichaam.Brodalumab behoort tot een groep geneesmiddelen die interleukineremmers worden genoemd. Dit geneesmiddel werkt doordat het de activiteit van een eiwit genaamd IL-17 neutraliseert; dit eiwit komt in grotere hoeveelheden voor bij aandoeningen als psoriasis.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor brodalumab of een van de stoffen in dit geneesmiddel.
 • U heeft een actieve ziekte van ziekte van Crohn
 • U heeft een infectie die volgens uw arts ernstig is (bijvoorbeeld actieve tuberculose).

Hoe gebruikt u Kyntheum ?

Dit middel moet u worden voorgeschreven door een dermatoloog die ervaring heeft met de diagnose en de behandeling van psoriasis. De injectiespuiten zijn op recept verkrijgbaar via de ziekenhuisapotheek of apotheek van het behandelcentrum van uw dermatoloog. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Hoeveel van dit middel wordt er toegediend?

 • Uw arts beslist hoeveel van dit middel u nodig heeft en hoe lang. De aanbevolen dosis is 210 mg (één injectie).
 • Na de eerste dosis heeft u een wekelijkse injectie nodig in week 1 (een week na de eerste dosis) en week 2 (twee weken na de eerste dosis). Daarna krijgt u een injectie elke twee weken
 • Dit middel is bedoeld voor langdurige behandeling. Uw arts zal regelmatig uw toestand controleren om te zien of de behandeling het gewenste effect heeft. Vertel het uw arts als u denkt dat uw klachten en verschijnselen van psoriasis niet zijn verbeterd nadat u dit middel heeft gebruikt.

Hoe wordt dit middel toegediend?

Kyntheum wordt gegeven als een injectie onder de huid (dit wordt een subcutane injectie genoemd).

Instructies voor zelftoediening

 • Als uw arts besluit dat u of een zorgverlener thuis de injecties kunnen geven, moeten u of uw zorgverlener een training krijgen in het op de juiste manier voorbereiden en injecteren van dit middel. Wacht met injecteren van dit middel totdat uw arts u of uw zorgverlener heeft laten zien hoe dat moet.
 • De voorgevulde spuit voor gebruik niet schudden.
 • Dit middel wordt door u of een zorgverlener geïnjecteerd in uw bovenbeen (dij) of de onderbuik (abdomen). Een zorgverlener kan u ook een injectie geven aan de buitenzijde van uw bovenarm.
 • Niet injecteren op een plaats waar de huid gevoelig, gekneusd, rood, hard is, of op een plaats waar de huid is aangetast door psoriasis.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Vertel het uw arts als u meer van dit geneesmiddel heeft gebruikt dan voorgeschreven of als u de dosis eerder heeft toegediend dan nodig.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u bent vergeten een dosis van dit middel te injecteren, dien de volgende dosis dan toe zodra u eraan denkt. Overleg vervolgens met uw arts wanneer u de volgende dosis moet injecteren. Dien geen dubbele dosis toe om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet met het gebruik van Kyntheum zonder dit vooraf met uw arts te bespreken. Als u de behandeling stopt, kunnen uw psoriasisklachten weer terugkomen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Wat zijn de effecten van Kyntheum op de huid?

U zult baat hebben bij het gebruik van Kyntheum bij psoriasis doordat het de huid verbetert en uw klachten als jeuk, roodheid, schubvorming, steken, kloofvorming, afschilfering en pijn van de huid vermindert. Studies hebben aangetoond dat de gunstige effecten op de huid soms al na de eerste injecties te zien zijn.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van Kyntheum?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Ernstige bijwerkingen 

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of een afdeling Spoedeisende hulp als u verschijnselen krijgt van een ernstige infectie.

Mogelijk ernstige infecties (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers). De volgende verschijnselen kunnen voorkomen:

 • Koorts, griepachtige verschijnselen, nachtelijk zweten
 • Moe gevoel of kortademig, hoest die niet overgaat
 • Warme, rode en pijnlijke huid of pijnlijke huiduitslag met blaren

Andere bijwerkingen die werden gemeld 

Bijwerkingen die vaak voorkomen (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

 • Diarree
 • Misselijkheid
 • Roodheid, pijn, jeuk, blauwe plek of bloeding op de injectieplaats
 • Vermoeidheid
 • Mond- of keelpijn
 • Tekort aan witte bloedlichaampjes
 • Tinea-huidinfecties (schimmelinfecties) (ook op voeten en in de lies)
 • Griep (influenza)
 • Hoofdpijn
 • Gewrichtspijn
 • Spierpijn

Bijwerkingen die soms voorkomen (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

 • Candida-infectie (schimmelinfectie) in de mond, keel of geslachtsorganen
 • Oogafscheiding met jeuk, roodheid en zwelling (conjunctivitis)

De meeste van deze bijwerkingen zijn licht tot matig-ernstig van aard. Als een van deze bijwerkingen ernstig wordt, vertel dat dan uw arts, verpleegkundige of apotheker

Waar moet u op letten als u Kyntheum gebruikt?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt:

 • Als u een geschiedenis van de ziekte van Crohn heeft
 • Als u gedachten aan en pogingen tot zelfdoding, depressie, angst of stemmingsproblemen krijgt
 • Als u nu een infectie heeft of als u vaak infecties krijgt
 • Als u een langdurige (chronische) infectie heeft
 • Als u tuberculose heeft, u positief getest bent op tuberculose of u in nauw contact bent geweest met iemand die tuberculose heeft. U wordt mogelijk eerst behandeld met een geneesmiddel tegen tuberculose voordat u wordt behandeld met dit middel
 • Als u onlangs bent gevaccineerd of u binnenkort gevaccineerd moet worden. U mag bepaalde vaccintypen (de zogenaamde ‘levende vaccins’) niet krijgen tijdens uw behandeling met dit middel.
 • Als u in de laatste drie maanden van uw zwangerschap dit middel heeft gebruikt. Overleg in dat geval met uw arts voordat u uw baby laat vaccineren
 • Als u een andere behandeling voor psoriasis krijgt, zoals een ander middel dat de natuurlijke afweer onderdrukt (immunosuppresivum) of fototherapie met ultraviolet (UV) licht

Neem nadat u met dit middel bent gestart in de volgende gevallen onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige:

 • Uw arts heeft u verteld dat u de ziekte van Crohn heeft
 • U voelt zich depressief of angstig, u heeft gedachten aan zelfdoding of u heeft ongewone stemmingswisselingen.
 • U heeft een infectie of verschijnselen van een infectie.
 • U heeft te horen gekregen dat u tuberculose heeft

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Kyntheum wordt niet aanbevolen voor kinderen en jongeren tot 18 jaar omdat het in deze leeftijdsgroep niet is onderzocht.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

 • Gebruikt u naast Kyntheum nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
 • U bent onlangs gevaccineerd of u of uw baby moeten gevaccineerd worden.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Dit middel is niet getest bij zwangere vrouwen en het is niet bekend of dit geneesmiddel schade kan toebrengen aan het ongeboren kind. Het heeft daarom de voorkeur het gebruik van dit middel te vermijden tijdens de zwangerschap. Als u vrouw bent en zwanger kunt worden, wordt u aangeraden een zwangerschap te voorkomen en effectieve anticonceptie te gebruiken tijdens het gebruik van dit middel en gedurende tenminste 12 weken na de laatste dosis van dit middel.

Het is niet bekend of brodalumab overgaat in de moedermelk. Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft of van plan bent om borstvoeding te geven. Uw arts helpt u een afweging te maken of u beter kunt stoppen met borstvoeding of met het gebruik van dit middel. U weegt samen het voordeel van borstvoeding voor de baby af tegen het voordeel van behandeling met dit middel voor u.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Kyntheum heeft geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

Wanneer moet u uw arts of apotheker waarschuwen?

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 

Bron

Bijsluiter Kyntheum, LEO Pharma B.V. 2017

Feedback

Vindt u dit artikel nuttig?

 • Ja
 • Een beetje
 • Nee
Laat ons weten wat u vindt van dit arikel.
Vergeet uw bericht niet!
Staat uw vraag er niet tussen? Vraag het ons op Facebook!

U kunt vragen stellen aan de redactie via facebook Like onze facebook pagina en stel uw vraag.

Hoe veilig is laserontharing eigenlijk?

Mijn moedervlek verandert van vorm, kan dit kwaad ?