Huidbehandelingen

Taltz ® / Ixekizumab

 • Geschreven door dr. M.D. Njoo - Dermatoloog
 • E-mail

Wat is Taltz ® en voor wie is het bedoeld?

Taltz ® is een biological die wordt voorgeschreven bij volwassen mensen met een matig ernstig of ernstige vorm van psoriasis. De werkzame stof in Taltz is ixekizumab. Ixekizumab is een zogenaamd monoklonaal antilichaam. Dit wordt ook wel een biological genoemd; een biologisch geneesmiddel dat in levende cellen wordt gemaakt. Het antilichaam ixekizumab is zo gemaakt dat het specifiek bindt aan één eitwit in het lichaam. En dat is het eiwit IL-17A. Het eiwit IL-17A heeft een belangrijke rol in de onsteking van de huid bij psoriasis. Taltz wordt niet aanbevolen voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Het is voor deze leeftijdsgroep niet onderzocht.

Hoe werkt Taltz ® ?

Het antilichaam Taltz is zo gemaakt dat het specifiek bindt aan één eiwit in het lichaam. Het eiwit IL-17A. Hierdoor wordt de werking van dit eiwit in het afweersysteem geneutraliseerd. De ontsteking in de huid neemt vervolgens af. De plaques zullen hierdoor ook verminderen, of zelfs helemaal verdwijnen. Ook kunnen klachten als jeuk en pijn afnemen.

Wat moet je weten voordat je Taltz ® gaat gebruiken ?

Je mag dit geneesmiddel niet gebruiken wanneer:

 • je allergisch bent voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Lees voor een overzicht van de stoffen de bijsluiter
 • je een actieve infectie hebt die je arts belangrijk vindt (bijvoorbeeld actieve tuberculose)

Je moet extra voorzichtig zijn met dit geneesmiddel wanneer:

 •  je op dit moment een infectie hebt of als je langdurige of steeds terugkerende  infecties hebt
 •  je de ziekte van Crohn hebt
 • je een ontsteking hebt aan de dikke darm met zweervorming (colitis ulcerosa)
 •  je een andere behandeling voor psoriasis krijgt, zoals een middel dat de afweer onderdrukt of lichttherapie met ultraviolet licht

Let op met infecties en allergische reacties
Taltz kan mogelijk ernstige bijwerkingen veroorzaken, al is de kans hierop minder dan 2 %. Bij het gebruik van Taltz moet je letten op verschijnselen van infecties en allergische reacties. Stop met het gebruik van Taltz en informeer je arts of zoek onmiddellijk medische hulp. Meer informatie over de verschijnselen tref je onder het kopje bijwerkingen.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Wanneer je naast Taltz nog andere geneesmiddelen gebruikt, dit gaat doen of onlangs hebt gedaan, vertel dit dan altijd aan je arts. Sommige geneesmiddelen kunnen elkaars werking namelijk beïnvloeden. Dit geldt ook voor vaccinaties. Tijdens het gebruik van Taltz mag je bepaalde soorten vaccins namelijk niet toegediend krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding
Tijdens de zwangerschap kun je beter geen Taltz gebruiken. Gebruik daarom goede anticonceptie tijdens de behandeling met Taltz en gedurende ten minste 10 weken na het gebruik van Taltz. Ben je zwanger of wil je zwanger worden, neem dan contact op met je arts.

Geef je borstvoeding of wil je dit gaan doen?
Dan zal je samen met je arts moeten besluiten of je óf borstvoeding geeft óf Taltz gaat gebruiken. Je mag niet allebei doen.

Hoe moet je Taltz ® bewaren

 • Gebruik het geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Bewaar het geneesmiddel in de koelkast (2°C – 8°C).
 • Taltz kan tot 5 dagen buiten de koelkast bewaard worden bij een temperatuur beneden 30 ºC.
 • Bescherm het geneesmiddel tegen licht door het in de oorspronkelijke verpakking te bewaren.
 • Gebruik het geneesmiddel niet als de pen is beschadigd, het geneesmiddel troebel is of het geneesmiddel duidelijk bruin gekleurd is of als er deeltjes in zitten
 • De pen mag niet geschud worden.

Toedieningssystemen van Taltz ®

Taltz is beschikbaar voor toediening in twee toedieningssystemen; de voorgevulde pen (auto-injector) en de voorgevulde spuit. In ieder toedieningssysteem zit één dosis Taltz (80mg) voor eenmalig gebruik. In overleg met je zorgverlener kun je bepalen welk van de twee toedieningssystemen het best bij je past.

Spuitinstructies voor Taltz ®

Taltz wordt met een onderhuidse injectie gegeven (subcutane injectie). In overleg met je arts of de verpleegkundige zul je bepalen of je Taltz zelf gaat injecteren. In elk geval zul je moeten leren hoe je moet injecteren, voordat je zelf aan de slag gaat.

 • In iedere pen of spuit zit één dosis van 80mg.
 • Iedere pen en spuit is voor eenmalig gebruik.
 • De arts bepaalt hoeveel Taltz je nodig hebt en voor hoe lang

 

Subcutane injectie met Taltz. De injectie kan in het ziekenhuis worden gedaan of thuis door uzelf.

Wat is de dosering van Taltz ® ?

De aanbevolen dosis is 160 mg per subcutane injectie (twee injecties van 80 mg) in week 0, gevolgd door 80 mg (één injectie) in de weken 2, 4, 6, 8, 10, en 12, daarna een onderhoudsdosering van 80 mg (één injectie) elke 4 weken.

Wat zijn de mogelijke resultaten van Taltz ®?

Psoriasis is een chronische aandoening. Taltz kan helpen de symptomen van de aandoening te bestrijden. Om de werkzaamheid en de veiligheid van Taltz te onderzoeken zijn wereldwijd 3 grote klinisch onderzoeken uitgevoerd. Wereldwijd hebben 3866 patiënten hier aan meegedaan.

Mogelijke werkzaamheid
In onderzoeken werd bij 9 van de 10 patienten een duidelijke vermindering van de plaques gezien na 12 weken behandeling. Bij sommige patiënten verbeterde psoriasis al in 1 week na start van de behandeling. Ook werden verbeteringen waargenomen in schilfering, jeuk en pijn. Na een jaar bleef bij veel mensen het resultaat behouden. De eerste resultaten werden bij veel mensen binnen 4 weken na start van de behandeling waargenomen. Voor het beste resultaat is het belangrijk dat de medicatie precies volgens de adviezen van je arts wordt gebruikt. Echter, het kan voorkomen dat dit geneesmiddel bij jou niet goed werkt. Ieder mens kan anders reageren. Als er na 16-20 weken helemaal geen effect is te zien, dan kan je arts besluiten de behandeling te stoppen.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van Taltz ®

Ook de bijwerkingen van Taltz zijn in de klinische studies onderzocht. Zoals elk geneesmiddel, kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen geven, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Voor volledige informatie raden wij aan de bijsluiter goed door te lezen. Maak je je zorgen, overleg dan met je arts.

Ernstige bijwerkingen
Stop het gebruik van Taltz en vertel het je arts of zoek onmiddellijk medische hulp als je een van de volgende bijwerkingen krijgt. De arts beslist of en wanneer je weer met de behandeling kunt beginnen:

Mogelijk ernstige infectie, de verschijnselen kunnen onder meer zijn:

 • koorts, griepachtige verschijnselen, nachtelijk zweten
 • moe gevoel of kortademigheid, hoest die niet overgaat
 • warme, rode en pijnlijke huid of pijnlijke huid met blaren

Ernstige allergische reactie, de verschijnselen kunnen onder meer zijn:

 • moeite met ademhalen of slikken
 • zwelling van gezicht, lippen, tong of keel
 • hevig jeukende huid, met een rode uitslag of bultjes. 

Andere bijwerkingen die zijn gemeld

Sommige bijwerkingen komen zeer vaak voor:

 •  infecties van de bovenste luchtwegen, met verschijnselen als keelpijn en een verstopte neus (nasofaryngitis)
 • reacties op de injectieplaats (bijv. rode huid, pijn)

Sommige bijwerkingen komen vaak voor:

 • misselijkheid
 • tinea-infecties (schimmelinfecties), waaronder voetschimmel
 • pijn achter in de keel

Sommige bijwerkingen komen soms voor:

 • mondspruw (orale candidiasis)
 • griep
 • loopneus
 • bacteriële huidinfectie
 • galbulten
 • oogafscheiding met jeuk, roodheid en zwelling (conjunctivitis)
 • tekenen van een laag aantal witte bloedcellen, zoals koorts, keelpijn of
 • mondzweren door infecties (neutropenie)
 • laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie)

Het melden van bijwerkingen

Krijg je last van bijwerkingen, neem dan contact op met je arts, verpleegkundige of
apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze brochure staan. Je kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, kun je ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Wanneer moet je contact opnemen met je arts?

Heb je te veel van dit middel gebruikt?
Als je meer Taltz hebt gekregen dan zou moeten, of als de dosis eerder is toegediend dan is voorgeschreven, vertel dit dan aan je arts.

Ben je vergeten dit middel te gebruiken?
Als je vergeten bent een dosis Taltz te injecteren, neem dan contact op met je arts. Als je stopt met het gebruik van dit middel. Het is beter niet te stoppen met Taltz zonder hierover met je arts te spreken. Als je stopt met de behandeling kunnen de verschijnselen van psoriasis terugkomen.

Heb je nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel?
Neem dan contact op met je arts, verpleegkundige of apotheker.

Wat als je op reis gaat?

 • Als je naar het buitenland wilt reizen is het belangrijk dit te overleggen met je zorgverlener. Tijdens het gebruik van Taltz mag je bepaalde vaccins bijvoorbeeld niet toegediend krijgen.
 • Daarnaast is het aan te raden een document of verklaring mee op reis te nemen waarin staat welke medicamenten je bij je hebt. Het kan zijn dat men hier bij de douane naar zal vragen.
 • Denk er ook aan dat Taltz koel bewaard moet worden (2 °C-8 °C) en datbhet maximaal tot 5 dagen buiten de koelkast bewaard worden bij een temperatuur beneden 30 ºC.
 • Mocht tijdens de vakantie Taltz buiten het voorschift bewaard zijn, neem dan voor advies contact op met de Taltz Hotline.

Feedback

Vindt u dit artikel nuttig?

 • Ja
 • Een beetje
 • Nee
Laat ons weten wat u vindt van dit arikel.
Vergeet uw bericht niet!
Staat uw vraag er niet tussen? Vraag het ons op Facebook!

U kunt vragen stellen aan de redactie via facebook Like onze facebook pagina en stel uw vraag.

Hoe veilig is laserontharing eigenlijk?

Mijn moedervlek verandert van vorm, kan dit kwaad ?