Nieuws
15 februari 2015

Beschermt vitiligo tegen huidkanker?

Print E-mail

Beschermt vitiligo tegen huidkanker?

Huidkanker bij vitiligo

Minder gevallen van melanoom en andere huidkankers onder 10.040 vitiligo patiënten

Recente studies hebben laten zien dat onder patiënten met vitiligo opvallend minder gevallen van melanoom en andere vormen van huidkankers zijn gevonden. Tot nu toe zijn echter kleine groepen of slechts case reports hierover gerapporteerd.

De auteurs bestudeerden het risico op melanoom en andere vormen van huidkanker bij 10.040 patiënten met vitiligo vergeleken met 25.956 patiënten die vaatchirurgie ondergingen. Daarbij werden ook vitiligo patiënten meegenomen die één of meerdere kuren met lichttherapie hadden ondergaan. Het risico op het optreden van huidkanker werd bereken door middel van statistische analyse. Uit de resultaten blijkt dat vitiligo patiënten een veel lagere risico hebben op het krijgen van zowel melanoom als andere vormen van huidkankers vergeleken met de controle groep. Zelfs als men rekening houdt met het feit dat een groter deel van deze patiënten blootgesteld is aan hogere niveaus van ultraviolette straling zijn de risico’s kleiner. De auteurs benadrukten wel het belang van adequate bescherming tegen ultraviolette straling onder vitiligo patiënten die fototherapie volgen.

Verklaringen voor dit verminderd verschil zijn nog speculatief. Mogelijk maken vitiligo patiënten van nature antistoffen tegen pigmentcellen die hen ook beschermen tegen de ontwikkeling van kwaadaardige pigmentcellen. Ook zijn er aanwijzingen dat vitiligo patiënten bepaalde (anti-oxidatieve) stoffen aanmaken die de huidcellen beschermen tegen DNA schade. Daarnaast verblijven patiënten met vitiligo sowieso veel minder in de zon omdat ze weten dat ze gemakkelijker zullen verbranden. Ook lijken ze meer en vaker zonnebrandmiddelen te gebruiken. De resultaten zijn dusdanig interessant dat er meerdere centra in de wereld nu bezig zijn om dit onderwerp verder te bestuderen.

Op onze site kunt u meer informatie vinden over vitiligo en UVB lichttherapie.

Bron
Paradisi A, Tabolli S, Didona B et al. Markedly reduced incidence of melanoma and nonmelanoma skin cancer in a nonconcurrent cohort of 10,040 patients with vitiligo. J Am Acad Dermatol. 2014 Dec;71(6):1110-6. doi: 10.1016/j.jaad.2014.07.050. Epub 2014 Sep 19.

Verwante paginas
Vitiligo
UVB therapie voor vitiligo

Feedback

Vindt u dit artikel nuttig?

  • Ja
  • Een beetje
  • Nee
Laat ons weten wat u vindt van dit arikel.
Vergeet uw bericht niet!