Nieuws
3 februari 2017

Hoe meer melanomen hoe korter het leven

Print E-mail

Hoe meer melanomen hoe korter het leven

Kansen op tienjaarsoverleving slinken aanzienlijk

Het is een nog een lopende discussie hoe lang patiënten met meerdere invasieve melanomen in leven blijven.

In deze studie uit Australië hadden de onderzoekers een grote populatie patiënten met één melanoom of meerdere melanomen geïncludeerd. Van de 32.238 geschikte patiënten bij wie de diagnose tussen 1995 en 2008 werd gesteld, hadden 29.908 (93%) één invasief melanoom, 2075 (6%) hadden er twee en 255 (1%) hadden er drie. (Invasief betekent melanoomcellen die doorgegroeid waren tot in de lederhuid). Met de beschikbare gegevens werden statische berekeningen uitgevoerd. Na aanpassingen vanwege verschillen in het moment van inclusie in het onderzoek werd de tienjaarsoverleving voor deze drie groepen berekend op respectievelijk 89%, 83% en 67%. Na correctie voor belangrijke prognostische factoren bleek risico voor sterfte aan een melanoom binnen 10 jaar tweemaal zo hoog bij patiënten met twee melanomen en bijna driemaal zo hoog bij patiënten met drie melanomen vergeleken met patiënten met één melanoom.

Nadat op correcte wijze rekening was gehouden met het interval tussen de diagnose van een eerste en eventueel erop volgende melanomen, bleken patiënten met meerdere invasieve melanomen een significant slechtere overleving te hebben dan patiënten met één invasief melanoom.

Advies Huidarts.com

Uit deze studie is het duidelijk geworden dat hoe meer melanomen je krijgt hoe slechter de overlevingskansen zijn. Mocht je een melanoom hebben gehad, blijf dan goed je huid controleren op verdachte moedervlekken. Je kunt beter bij de minst geringe verdenking deze moedervlekken al laten verwijderen vóórdat ze melanomen kunnen worden. “De lat wordt echt lager gezet”, aldus dr M.D. Njoo, dermatoloog en redacteur van Huidarts.com

 

Bron

Youlden DR, Baade PD, Soyer HP, Youl PH, Kimlin MG, Aitken JF, Green AC, Khosrotehrani K. Ten-Year Survival after Multiple Invasive Melanomas Is Worse than after a Single Melanoma: a Population-Based Study. J Invest Dermatol. 2016 Nov;136(11):2270-2276

Feedback

Vindt u dit artikel nuttig?

  • Ja
  • Een beetje
  • Nee
Laat ons weten wat u vindt van dit arikel.
Vergeet uw bericht niet!