Nieuws
15 januari 2017

Biologicals beschermen psoriasispatiënten tegen hartinfarct

Print E-mail

Biologicals beschermen psoriasispatiënten tegen hartinfarct

Dure medicijnen betalen zich terug

Biologicals, ontstekingsremmende medicijnen, beschermen patiënten met ernstige psoriasis tegen vernauwen of dichtslibben van de kransslagvaten, de bloedvaten die het hart van bloed voorzien. Dat is de belangrijkste conclusie uit een onderzoek dat recent gepubliceerd werd in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift JAMA Dermatology.

Psoriasis is een chronische ontstekingsziekte van de huid. De ontstekingsprocessen die een rol spelen bij psoriasis overlappen met de processen die belangrijk zijn bij aderverkalking. Dat de kransslagvaten van psoriasispatiënten sneller vernauwen dan bij gezonde personen, was al bekend. Een te grote vernauwing of een blokkade heeft een hartinfarct als gevolg. Chronische ontsteking lijkt een belangrijke boosdoener.

Het hart in beeld

De onderzoekers, verbonden aan een academisch ziekenhuis, bestudeerden tussen 2011 en 2014 een steekproef van 56 patiënten. Mensen met symptomen van hartklachten, eerdere hartproblemen, andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten (zoals roken) werden uitgesloten van deelname aan de studie. De gemiddelde leeftijd van de proefpersonen lag rond de 50 jaar en de groep bestond voor 71% uit mannen.

Alle proefpersonen ondergingen voorafgaand aan het onderzoek en na 13 maanden een CT-scan van het hart en een hartkatheterisatie. Op een CT-scan van het hart kan worden gekeken naar kalk in de kransslagvaten en bij een hartkatheterisatie worden de vaten met contrastvloeistof in beeld gebracht. Zo kan gekeken worden of ergens een vernauwing zit.

Bloedvaten in de biological-groep pico bello

De helft van de proefpersonen werd behandeld met een biological (adalimumab, etanercept, infliximab of ustekinumab), de andere helft kreeg alleen lokale behandeling. Na 13 maanden bleken de kransslagvaten van de patiënten in de biological-groep onveranderd, terwijl bestaande vernauwingen in de controlegroep wel erger waren geworden. Opvallend was dat de bloedwaarden van het C-reactief proteïne (CRP), een ontstekingseiwit, gemiddeld lager werden in de biological-groep, maar gelijk bleven in de controlegroep.

Het onderzoek was te kort om te kunnen beoordelen of door biologicals de sterfte aan hart- en vaatziekten bij psoriasispatiënten afneemt. Toekomstige onderzoeken moeten ophelderen of de ene biological betere bescherming biedt tegen hart- en vaatziekten dan de andere.

Bron

Association Between Changes in Coronary Artery Disease Progression and Treatment With Biologic Agents for Severe Psoriasis. Hjuler KF; Bøttcher M; Vestergaard C; Bøtker HE; Iversen L; Kragballe K. JAMA Dermatol. 2016; 152(10):1114-1121 (ISSN: 2168-6084)

Feedback

Vindt u dit artikel nuttig?

  • Ja
  • Een beetje
  • Nee
Laat ons weten wat u vindt van dit arikel.
Vergeet uw bericht niet!