Nieuws
20 februari 2016

Huidkanker, een virusinfectie ?

Print E-mail

Huidkanker, een virusinfectie ?

Huidkankeronderzoek

Nieuw bewijs voor rol humane papillomavirus

De drie meest voorkomende vormen van huidkanker onder de blanke populatie zijn achtereenvolgens het basaalcelcarcinoom (BCC), het plaveiselcelcarcinoom (PCC) en het melanoom. Bij het ontstaan van huidkanker is de rol van overmatige en langdurige blootstelling aan ultraviolette stralen onomstotelijk bewezen. Een literatuur studie door de groep van Chahoud et al. laat recentelijk zien dat bepaalde soorten human papillomavirussen (HPV) ook een rol kunnen spelen bij het ontstaan van het plaveiselcelcarcinoom (PCC). Het PCC komt meestal voor bij oudere blanke mensen met een leeftijd van boven de 70 jaar.

Het PCC is vaak een opvallend rood zwerend gezwel in het gezicht....
Het PCC is vaak een opvallend rood zwerend gezwel in het gezicht….
...en tevens regelmatig te vinden op de handrug.
…en tevens regelmatig te vinden op de handrug.

De onderzoekers voerden een systematische review uit van alle publicaties die tot 18 juni 2014 zijn verschenen in de internationale literatuur. Hierbij moest de huidkanker middels een huidbiopsie zijn bewezen. Er werden studies gevonden waarvan uiteindelijk 14 studies geschikt werden bevonden voor verder analyse. De geselecteerde studies bevatten informatie over 3112 volwassen patiënten waarvan het afweersysteem niet gestoord was én met een bewezen PCC. In deze selectie zaten ook in totaal 6020 controlepersonen zonder PCC. Voor alle gebruikte virus- detectiemethoden werd gevonden dat de subtypen 5, 8, 15, 17, 20, 24, 36 en 38 van de beta HPV virussen een sterke associatie vertoonden met het PCC. De auteurs concludeerden dat een infectie met het beta-HPV virus een nieuwe risicofactor is voor het krijgen van een PCC op latere leeftijd.

 

Opmerking Huidarts.com
Het is al langer bekend dat het HPV virus als zogenaamde “oncogene virus” kan fungeren bij een aantal inwendige kankers zoals de baarmoederhalskanker, de anuskanker en de strottenhoofdkanker. Het is echter nog onduidelijk welke rol precies een HPV infectie speelt in het ontstaan van het PCC van de huid. Kan het HPV virus direct voor kankervorming zorgen of indirect via een verstoring van het afweersysteem van de huid ? Nieuwe bewijzen zullen hierover vast en zeker in de toekomst opdoemen. We houden het nieuws voor u in de gaten !

 

Bron

Jad Chahoud, MD; Adele Semaan, MPH; Yong Chen, PhD et al. Association Between β-Genus Human Papillomavirus and Cutaneous Squamous Cell Carcinoma in Immunocompetent Individuals—A Meta-analysis JAMA Dermatol. Published online December 30, 2015. doi:10.1001/jamadermatol.2015.4530

Feedback

Vindt u dit artikel nuttig?

  • Ja
  • Een beetje
  • Nee
Laat ons weten wat u vindt van dit arikel.
Vergeet uw bericht niet!