Nieuws
10 juli 2016

Mysterie chronische spontane urticaria ontrafeld ?

Print E-mail

Mysterie chronische spontane urticaria ontrafeld ?

Onthullende gegevens uit een bevolkingsonderzoek

Urticaria (=netelroos) is een veel voorkomende acute of chronische huidaandoening die gepaard gaat met jeukende galbulten en plakkaten op het gezicht, romp en ledematen. De aandoening komt zowel bij kinderen als volwassenen voor. De meest voorkomende oorzaken van urticaria zijn (luchtweg)infecties, voedingsallergie en geneesmiddelreacties. Bij meer dan 70% van de gevallen is er echter geen oorzaak aantoonbaar. Deze vorm word dan ook “chronische spontane urticaria” (afgekort CSU) genoemd. Een groep Italiaanse onderzoekers heeft bestudeerd welke oorzakelijke factoren een rol kunnen spelen bij het ontstaan van CSU.

Typische rozerode ringvormige jeukende plakkaten op de romp bij CSU
Typische rozerode ringvormige jeukende plakkaten op de romp bij CSU

De bron van de gegevens was de Health Search IMS Health Longitudinal Patient Database. De onderzoekspopulatie werd gevormd door patiënten van 15 jaar en ouder, die ingeschreven stonden bij in totaal 700 huisartsen, homogeen verdeeld over Italië. De onderzoekers gebruikten een algoritme gebaseerd op de International Classification of Diseases, negende revisie, Clinical Modification voor het identificeren van patiënten met CSU. De jaarlijkse prevalentie- en incidentiecijfers van CSU werden geschat over een periode van 12 jaar (2002-2013), samen met demografische en klinische variabelen.

De jaarlijkse prevalentie van CSU reikte van 0,02% in 2002 tot 0,38% in 2013. De incidentie was 0,10-1,50 per 1000 patiëntjaren. Zowel bij de prevalentie- als bij de incidentiecijfers waren de vrouwen in de meerderheid. De kans op CSU was statistisch significant groter in aanwezigheid van de volgende variabelen: obesitas; angst en stemmingsstoornissen; psychiatrische stoornissen; kankers; het gebruik van afweerremmende middelen; en chronisch gebruik van systemische corticosteroïden (zoals prednison). Ook een voorgeschiedenis met een auto-immuun thyreoïditis (vorm van schildklierziekte)toonde een trend richting een verhoogde kans op CSU, maar was niet statistisch significant. Roken was juist geassocieerd met een significante verminderde kans op CSU.

 

Reactie Huidarts.com

Tot nu toe werd er gedacht dat er geen oorzaak was voor CSU. Deze studie laat zien dat er toch mogelijke verbanden bestaan met bepaalde aandoeningen (incl kanker) en het gebruik van bepaalde geneesmiddelen. Het is belangrijk dat uw (huis)arts op de hoogte is van bovengenoemde variabelen zodat de symptomen beter kunnen worden bestreden en voorkómen.

 

Bron

Lapi F, Cassano N, Pegoraro V et al. Epidemiology of chronic spontaneous urticaria: results from a nationwide, population-based study in Italy. Br J Dermatol. 2016 May;174(5):996-1004

Feedback

Vindt u dit artikel nuttig?

  • Ja
  • Een beetje
  • Nee
Laat ons weten wat u vindt van dit arikel.
Vergeet uw bericht niet!