Nieuws
28 maart 2016

Meer huidkanker en vaker zonnebankgebruik bij mannen uit seksuele minderheidsgroepen

Print E-mail

Meer huidkanker en vaker zonnebankgebruik bij mannen uit seksuele minderheidsgroepen

Huidkanker zonnebank

Gebruind maar onder de zweren

Het is algemeen aanvaard dat huidkanker wordt veroorzaakt door overmatige zonblootstelling . Net als in Nederland is ook in de Verenigde Staten huidkanker de meest voorkomende kankersoort onder de bevolking. Er wordt al vaker gesuggereerd dat zonnebankgebruik meer voorkomt onder mannen uit seksuele minderheidsgroepen (zelfbenoemd homoseksueel, gay of biseksueel) in vergelijking tot heteroseksuele mannen. Het is echter nog onbekend of huidkanker hierdoor meer optreedt onder deze groep mensen.

Een groep dermatologen in San Francisico heeft onderzocht of het voorkomen van huidkanker en zonnebankgebruik in de algemene bevolking gerelateerd is aan de seksuele geaardheid. De onderzoekers voerden de studie uit met data van de California Health Interview Surveys (CHISs) uit 2001, 2003, 2005 en 2009 en de National Health Interview Survey (NHIS) uit 2013. Dit zijn gegevens van steekproeven uit de algemene bevolking van Californië en de Verenigde Staten. Er werden 192.575 volwassen mannen en vrouwen geïncludeerd die zichzelf omschreven als heteroseksueel of behorend tot een seksuele minderheidsgroep. De belangrijkste uitkomstmaat was de zelfverklaarde levenslange huidkankergeschiedenis en een voorgeschiedenis van zonnebankgebruik in de afgelopen 12 maanden.

In het onderzoek waren uiteindelijk 78.487 heteroseksuele mannen, 3083 mannen uit een seksuele minderheidsgroep, 107.976 heteroseksuele vrouwen en 3029 vrouwen uit een seksuele minderheidsgroep betrokken. Mannen uit een seksuele minderheidsgroep rapporteerden significant vaker huidkanker te hebben gehad dan heteroseksuele mannen. Ook meldden ze significant meer zonnebankgebruik. Vrouwen uit seksuele minderheidsgroepen rapporteerden juist significant minder nonmelanoma huidkanker dan heteroseksuele vrouwen en ook significant minder zonnebankgebruik.

Mannen uit een seksuele minderheidsgroep liggen dus vaker onder de zonnebank en rapporteren hogere huidkankeraantallen dan heteroseksuele mannen.

 

Reactie Huidarts.com
De bewustwording omtrent de risico’s op huidkanker bij mannen uit een seksuele minderheidsgroep kan dus vergroot worden. Hopelijk kan dit onderzoek daar een steentje aan bijdragen. De prijs die mensen betalen voor een mooi gebruinde huid is later een huid vol met operatie-littekens. Spread the news !

Met dank aan Niels Kruyt, journalist en assistent geneeskundige

 

Bron

Mansh M, Katz KA, Linos E, Chren MM, Arron S. Association of Skin Cancer and Indoor Tanning in Sexual Minority Men and Women. JAMA Dermatol. 2015 Dec 1;151(12):1308-1316. doi: 10.1001/jamadermatol.2015.3126.

Feedback

Vindt u dit artikel nuttig?

  • Ja
  • Een beetje
  • Nee
Laat ons weten wat u vindt van dit arikel.
Vergeet uw bericht niet!