Nieuws
19 november 2017

Kunnen dunne melanomen toch snel uitzaaien?

Print E-mail

Kunnen dunne melanomen toch snel uitzaaien?

Jongere leeftijdsgroep blijkt risicogroep

Meer dan de helft van alle nieuwe melanomen behoort tot de categorie dunne melanomen. Bij deze groep melanomen wordt aangenomen dat de waarde van een lymfeklierbiopsie om beginnende uitzaaiingen op te sporen beperkt is. Deze biopsie wordt daarom voor deze patiëntengroep niet standaard aangeboden. Uit een Amerikaans onderzoek onder 8722 patiënten met een dun melanoom is recentelijk duidelijk geworden dat dit beleid mogelijk niet geldt voor patiënten onder de leeftijd van 40 jaar.

De patiënten die in de studie werden meegenomen hadden een melanoom met een Breslow dikte tussen 0,5 mm en 1.0 mm. Bij alle patiënten werd het melanoom ruim operatief verwijderd en de desbetreffende lymfeklier onderzocht op uitzaaiingen. De resultaten werden afgezet tegen de leeftijd van de patiënten, en andere microscopische kenmerken van de huidkanker.

Lees hier meer over de Breslow dikte.

Van de in totaal 8772 deelnemende patiënten hadden 333 lymfeklieruitzaaiingen. Daarmee kwam het percentage positief geteste patiënten op 3,8%. In totaal deden 4087 (54%) vrouwen mee. Uit de analyse bleek dat een jongere leeftijd, vrouwelijk geslacht, een melanoomdikte van 0,76 mm of meer en een aantal andere microscopische kenmerken geassocieerd is lymfeklieruitzaaiing. Patiënten die jonger zijn dan 40 jaar met een dikte van 0,50 tot 0,75 mm, die normaal gesproken niet zouden worden aangeboden voor eren lymfeklierbiopsie hadden toch nog een uitzaaiingsspercentage van 5,6%. Daartegenover hadden patiënten van 65 jaar en ouder met een dikte van 0,76 mm of meer, die normaal gesproken wel zouden worden aangeboden voor lymfeklierbiopsie een uitzaaiingskans van “slechts” 3,9%.

Advies van huidarts.com

Op basis van deze studie lijkt het toch verstandig om bij patiënten met een dun melanoom een lymfeklierbiopsie uit te voeren. Zeker bij patiënten onder de leeftijd van 40 jaar.

 

Bron

Sinnamon AJ, Neuwirth MG, Yalamanchi P et al. Association Between Patient Age and Lymph Node Positivity in Thin Melanoma. JAMA Dermatol.  2017 Sep 1;153(9):866-873.

Feedback

Vindt u dit artikel nuttig?

  • Ja
  • Een beetje
  • Nee
Laat ons weten wat u vindt van dit arikel.
Vergeet uw bericht niet!