Nieuws
6 maart 2017

Meer angst en depressie bij patiënten met hyperhidrose

Print E-mail

Meer angst en depressie bij patiënten met hyperhidrose

Overmatig zweten tast psyche aan

Overmatig zweten (hyperhidrose) van een of meerdere lichaamsdelen komt veel voor. De meeste patiënten vinden overmatig zweten een vervelende kwaal die belemmerend werkt in hun psychosociale, beroepsmatige en relationele leven. Het is nog niet duidelijk of de aandoening ook leidt tot psychologische afwijkingen zoals angststoornissen en depressies

De onderzoekers wilden weten hoe vaak angst en depressie voorkwamen bij patiënten met en zonder overmatig zweten. Ze onderzochten 2017 opeenvolgende poliklinische dermatologiepatiënten uit Vancouver, British Columbia, Canada en Shanghai, China. Ze gebruikten de Patient Health Questionnaire-9 en de Generalized Anxiety Disorder-7 vragenlijsten om angst en depressie te beoordelen. Op de beschikbare gegevens werd statische analyse uitgevoerd.

Angst regeert

Angst en depressie kwam voor bij respectievelijk 21,3% en 27,2% bij patiënten met overmatig zweten en 7,5% en 9,7% bij patiënten zonder overmatig zweten. Deze resultaten bleken statistisch relevant. Er werden positieve correlaties gevonden tussen de ernst van het overmatig zweten en het voorkomen van angst en depressie. Een beperking van het onderzoek was dat de gegevens uit de vragenlijsten afhankelijk waren van de nauwkeurigheid waarmee patiënten deze invulden.

Conclusie

Uit de analyses concluderen de auteurs dat er een significant verband bestaat tussen overmatig zweten en het optreden van angst en depressie, die afhankelijk is van de ernst van het overmatig zweten.

 

Advies Huidarts.com

Heeft u last van overmatig zweten, wacht dus niet te lang met behandelen. Er bestaan tegenwoordig vele methoden om deze kwaal te bestrijden van lotions en tabletten tot botox injecties en lasertherapie. Laat overmatig zweten niet je leven beheersen !

 

Bron

Bahar R, Zhou P, Liu Y et al. The prevalence of anxiety and depression in patients with or without hyperhidrosis (HH). J Am Acad Dermatol. 2016 Dec;75(6):1126-1133

 

Feedback

Vindt u dit artikel nuttig?

  • Ja
  • Een beetje
  • Nee
Laat ons weten wat u vindt van dit arikel.
Vergeet uw bericht niet!