Nieuws
7 mei 2017

Vroeg ontstane psoriasis versus laat ontstane psoriasis

Print E-mail

Vroeg ontstane psoriasis versus laat ontstane psoriasis

Ernstiger beloop wanneer psoriasis vroeger begint

Er is steeds meer bewijs dat vroeg ontstane psoriasis (VOP = ontstaan tijdens of vóór het 40ste levensjaar) en laat ontstane psoriasis (LOP = ontstaan ná het 40ste levensjaar) twee verschillende ziektes zijn.

Een groep Britse onderzoekers hadden als doel de verschillen op te helderen tussen VOP en LOP. Hiervoor hadden ze 340 patiënten met psoriasis geselecteerd en alle klinische kenmerken van de aandoening en alle persoonlijke gegevens van de patiënten verzameld en geanalyseerd. Van 31 patiënten werden tevens huidbiopten afgenomen. Deze huidbiopten werden vervolgens onder de microscoop onderzocht en geanalyseerd.

De resultaten waren onthullend. Uit de persoonlijke gegevens bleek dat patiënten met VOP vaker een eerste- of tweedegraads familielid met psoriasis hadden dan patiënten met LOP. Ook hadden patiënten met VOP vaker een ouder met een VOP. Patiënten met VOP hadden vaker een ernstiger aandoening waardoor ze vaker biologicals kregen voorgeschreven dan patiënten met een LOP. In tegenstelling tot patiënten met VOP hadden patiënten met LOP juist meer kans op type 2 diabetes mellitus en auto-immuun thyreoïditis (schildklierziekte). Ook vertoonden patiënten met LOP meer symptomen van angst en depressie dan patiënten met VOP. Uit het microscopisch onderzoek bleek dat bij patiënten met VOP meer ontstekingscellen in de huidbiopten te zien waren dan bij de huidbiopten van patiënten met LOP.

Twee verschillende ziektes

De resultaten van deze studie laten zien dat patiënten met vroeg ontstane psoriasis vaker een ernstiger aandoening hebben dan patiënten waarbij de psoriasis op late leeftijd ontstond. Daarentegen lijken patiënten met vroeg ontstane psoriasis beter de aandoening te hebben geaccepteerd dan patiënten met laat ontstane psoriasis. Mogelijk is er dus sprake van twee verschillende ziektes. Deze gegevens kunnen de dermatoloog helpen bij de keuze van de meeste geschikte behandeling en het juiste begeleidingstraject.

 

Bron

Theodorakopoulou E, Yiu ZZ, Bundy C, Chularojanamontri L, Gittins M, Jamieson LA, Motta L, Warren RB, Griffiths CE. Early- and late-onset psoriasis: a cross-sectional clinical and immunocytochemical investigation. Br J Dermatol. 2016 Nov;175(5):1038-1044.

 

Feedback

Vindt u dit artikel nuttig?

  • Ja
  • Een beetje
  • Nee
Laat ons weten wat u vindt van dit arikel.
Vergeet uw bericht niet!