Nieuws
22 april 2018

Biologicals verminderen depressieve symptomen bij patiënten met psoriasis

Print E-mail

Biologicals verminderen depressieve symptomen bij patiënten met psoriasis

Biologicals verminderen depressie

Zeer gewenste bijwerking!

De behandeling met biologicals blijkt samen te hangen met een verminderde risico op depressies bij patiënten met psoriasis. Dat blijkt uit de langlopende registratiestudie genaamd PSOLAR.

Het is bekend dat patiënten met psoriasis een verhoogd risico hebben op een depressie.  De rol van de behandeling op dit risico is nog onduidelijk. In een recent onderzoek werd gekeken naar het voorkomen van depressies en de invloed van de behandeling hierop bij patiënten met matige tot ernstige psoriasis.

Lees hier meer over biologicals

Lees hier meer over psoriasis

De onderzoekers hebben een groep patiënten die behandeld werden met biologicals, traditionele (conventionele) medicamenteuze therapie of lichttherapie en daarnaast depressieve symptomen hadden geselecteerd uit een database (de Psoriasis Longitudinal Assessment and Registry). Deze patiënten werden vervolgens iedere 6 maanden opnieuw beoordeeld op hun geestelijke gezondheid. Bij het beoordelen van depressieve symptomen werd gebruik gemaakt van de Hospital Anxiety and Depression Scale.

Met bepaalde statistische analyses kon de impact van de behandeling op de depressieve symptomen worden bepaald. Depressieve symptomen kwamen voor bij 3,01 per 100 patiëntjaren bij behandeling met biologicals, bij 5,85 per 100 patiëntjaren bij behandeling met lichttherapie en bij 5,70 per 100 patiëntjaren bij behandeling met conventionele medicijnen. Biologicals verlaagden het risico op depressieve symptomen vergeleken met conventionele medicamenteuze behandeling of lichttherapie.

Hoewel er wel beperkingen waren bij dit onderzoek, lijken patiënten met psoriasis die behandeld worden met biologicals minder depressieve symptomen te hebben dan patiënten met psoriasis die behandeld worden met lichttherapie of conventionele medicamenten.

 

Bron

Strober B, Gooderham M, de Jong EMGJ, Kimball AB, Langley RG, Lakdawala N, Goyal K, Lawson F, Langholff W, Hopkins L, Fakharzadeh S, Srivastava B, Menter A. Depressive symptoms, depression, and the effect of biologic therapy among patients in Psoriasis Longitudinal Assessment and Registry (PSOLAR). J Am Acad Dermatol. 2018 Jan;78(1):70-80.

Met dank aan

Annelie Musters, co-assistente

Feedback

Vindt u dit artikel nuttig?

  • Ja
  • Een beetje
  • Nee
Laat ons weten wat u vindt van dit arikel.
Vergeet uw bericht niet!