Nieuws
1 januari 2019

Bij wie komt zonverslaving vaker voor?

Print E-mail

Bij wie komt zonverslaving vaker voor?

 

vrouw zonnebaden

Persoonlijkheidskenmerken nu beter in beeld

Onderzoekers hebben recent een nieuwe schaal ontwikkeld om zonverslaving te meten. Met behulp van deze schaal zijn verschillende factoren ontdekt die samenhangen met problematisch zonnen.

Lees hier meer over zon en huid

Er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar problematisch zonnen, in het Engels ook bekend als “tanorexia”. Echter is er voor het onderzoek naar daadwerkelijke verslaving aan zonnen nooit een betrouwbaar meetinstrument geweest. De onderzoekers hebben een nieuwe online vragenlijst aangeboden aan een steekproefgroep van 23.537 volwassenen. De vragenlijst bestond uit een nieuwe schaal met zeven onderdelen die te maken hebben met verslaving aan zonnen. Daarnaast werden verschillende factoren uitgevraagd die mogelijk samenhangen met zonverslaving.

De nieuwe schaal bleek op grond van verschillende statistische analyses een betrouwbare manier om zonverslaving te meten. Uit de vragenlijst kwam naar voren dat verslaving aan zonnen vaker voorkwam bij vrouwen, personen zonder relatie, extraverte personen, neurotische personen, personen met angst en personen met obsessief-compulsieve problemen. Daarnaast werd gevonden dat zonverslaving minder voorkwam bij personen met een hoger opleidingsniveau, personen die heel open zijn en  personen met een depressie.

De nieuwe schaal, de Bergen Tanning Addiction Scale, is de eerste schaal om verslaving aan zonnen goed weer te geven. Het meetinstrument kan potentieel behulpzaam zijn in praktijk bij het bieden van passende zorg en het voorkomen van zonverslaving.

 

Reactie van Huidarts.com

Teveel zonblootstelling leidt tot vroege huidveroudering en op langere termijn huidkanker.

Lees hier meer over verstandig zonnen

Met dank aan

Annelie Musters, co-assistent

Bron

Andreassen CS, Pallesen S, Torsheim T, et al. Br J Dermatol. 2018 Aug;179(2):345-352. doi: 10.1111/bjd.16480. Epub 2018 Jul 4.

Feedback

Vindt u dit artikel nuttig?

  • Ja
  • Een beetje
  • Nee
Laat ons weten wat u vindt van dit arikel.
Vergeet uw bericht niet!