Nieuws
10 juni 2018

Snel opereren vergroot overlevingskans bij melanomen

Print E-mail

Snel opereren vergroot overlevingskans bij melanomen

Melanoom weghalen

Weghalen binnen 30 dagen redt levens

“Een snelle behandeling van melanomen vergroot de overlevingskans”.  Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek onder meer dan 150.000 patiënten.

 Lees hier over het melanoom

 

De ideale timing voor de operatieve verwijdering van een melanoom is nog niet precies bekend. Helaas is het niet mogelijk om alle patiënten direct na de diagnose te opereren vanwege bijvoorbeeld wachttijden en de operatieplanning in het ziekenhuis. Daarom is het belangrijk dat er een veilige wachttermijn voor het verwijderen van een melanoom wordt vastgesteld. In een recente studie is onderzoek gedaan naar de impact van de tijdsduur tussen de diagnose en de operatieve verwijdering van het melanoom op de overleving.

In de studie werden 153.218 patiënten met een stadium I tot III melanoom geselecteerd uit de National Cancer Database. Met verschillende statistische analyses hebben de onderzoekers de invloed van de tijd tussen de diagnose en de operatie op de overleving van deze patiënten bepaald.

Uit een statistische analyse bleek dat melanoom patiënten in alle stadia een hoger risico op sterfte hadden wanneer ze 90 dagen na de diagnose werden behandeld vergeleken met patiënten die binnen 30 dagen na de diagnose werden behandeld. Er werd daarna nog preciezer gekeken naar de overleving bij de verschillende stadia van melanomen. Bij de analyse van patiënten met stadium I melanomen werd een hoger sterfterisico gevonden bij patiënten die 30 dagen na de diagnose behandeld werden. Bij patiënten met stadium II en III melanomen had het moment van operatieve behandeling geen invloed op de overleving.

Uit het onderzoek valt dus te concluderen dat een snelle behandeling van stadium I melanomen zorgt voor een grotere overlevingskans.

Bron

Conic RZ, Cabrera CI, Khorana AA, Gastman BR. Determination of the impact of melanoma surgical timing on survival using the National Cancer Database. J Am Acad Dermatol. 2018 Jan;78(1):40-46.e7.

Feedback

Vindt u dit artikel nuttig?

  • Ja
  • Een beetje
  • Nee
Laat ons weten wat u vindt van dit arikel.
Vergeet uw bericht niet!