Nieuws
15 mei 2016

Toename melanoom bij vrouwen jonger dan 50 jaar

Print E-mail

Toename melanoom bij vrouwen jonger dan 50 jaar

Ook zwangerschappen hebben negatieve invloed

Het melanoom is de meest agressieve vorm van huidkanker en zorgt in Nederland jaarlijks voor meer dan 800 doden. Er is recentelijk berekend dat 80 van deze dodelijke melanomen direct toe te schrijven zijn aan het gebruik van de zonnebank.

In de Verenigde Staten is het melanoom de vijfde meest voorkomende kankersoort. Recente berichten wijzen op een toenemende incidentie onder jonge vrouwen. Dit onderzoek had als doel de klinische en microscopische kenmerken van het melanoom te onderzoeken bij vrouwen die jonger zijn dan 50.

Alle vrouwelijke patiënten tot een leeftijd van 49 jaar met een tussen 1988 en 2012 biopsie-bewezen melanoomdiagnose werden geïncludeerd. Patiënten met een follow up duur korter dan 2 jaar werden uitgesloten. Een totaal van 462 patiënten werd geïdentificeerd, met een gemiddelde leeftijd van 34,7 jaar. Een invasief melanoom (dit is een ernstige vorm) kwam minder vaak voor bij vrouwen van 19 jaar of jonger (P < 0,0008). Vrouwen tussen de 40 en 49 jaar hadden een hogere kans op positieve schildwachtklier onderzoek (P < 0,008), recidief, uitgezaaide ziekte (P < 0,001) en overlijden (P < 0,008). De 41 patiënten met een zwangerschap-gerelateerd melanoom hadden een significant slechtere prognose vergeleken met een controlegroep van niet zwangere patiënten, met een 9-voudige toename qua recidiefkans (P < 0,001), een 7-voudige toename qua metastasering (P = 0,03) en een 5-voudige toename qua mortaliteit (P = 0,06).

De toenemende incidentie van melanomen bij vrouwen onder de 50 suggereert dat regelmatige huidcontroles en zelf-onderzoekingen nodig zijn. Bovendien wordt regelmatige follow up en monitoring voor recidieven aanbevolen bij vrouwen die de diagnose melanoom kregen tijdens de zwangerschap of binnen een jaar na de bevalling.

 

Advies Huidarts.com

Uit dit onderzoek is nog niet geheel duidelijk welke factoren een rol spelen bij de toename van het aantal melanoomgevallen bij jonge vrouwen. Hormonale factoren spelen zeker een rol, gezien de slechtere prognose van de melanomen die ontdekt zijn tijdens een zwangerschap. Mogelijk dragen andere factoren zoals de huidtypen en erfelijkheid ook bij aan het verhoogde risico. Omdat zonnebankgebruik frequent is in deze leeftijdsgroep wordt ook hier een belangrijke rol toegeschreven.

 

Met dank aan

Niels Kruyt, journalist en arts

 

Bron

Tellez A, Rueda S, Conic RZ et al. Factors and outcomes of cutaneous melanoma in women less than 50 years of age. J Am Acad Dermatol. 2016 Apr;74(4):731-8.

Feedback

Vindt u dit artikel nuttig?

  • Ja
  • Een beetje
  • Nee
Laat ons weten wat u vindt van dit arikel.
Vergeet uw bericht niet!