Nieuws
14 augustus 2016

Verhoogde risico op dikkere melanomen bij onrustige moedervlekken

Print E-mail

Verhoogde risico op dikkere melanomen bij onrustige moedervlekken

Nieuwe informatie uit Amerikaans onderzoek

Het hebben van veel moedervlekken vormt een van de belangrijkste risicofactoren voor het krijgen van een melanoom. Een Amerikaanse studie heeft onlangs onderzocht wat de relatie is tussen het totaal aantal moedervlekken (TM), het aantal onrustige moedervlekken (OM) en de dikte van het melanoom.

Het betrof een onderzoek naar patiënten met een melanoom in twee academische centra en een perifeer ziekenhuis. De deelnemers waren 566 patiënten die binnen drie maanden na diagnose onderzocht werden. Patiënten werden onderzocht in de melanoomklinieken van 17 mei 2006 tot en met 31 maart 2009, binnen drie maanden na een huidbiopsie. De analyse van de gegevens vond plaats van 1 april 2015 tot 1 augustus 2015. De belangrijkste uitkomstmaten waren het TM en het aantal OM zoals geteld tijdens het eerste bezoek na de diagnose. Het TM werd gecategoriseerd als 0 tot 20, 20 tot 50 of meer dan 50, en het aantal OM als 0, 1 tot 5 of meer dan 5. Tumordikte werd ingedeeld volgens de bekende Breslow diktemeting als 2,00 mm of minder of als 2,01 mm of meer. Alle analyses werden ingedeeld op basis van de leeftijd van de patiënten (<60 of ≥60). Verbanden werden getoetst met statistisch onderzoek controlerend voor leeftijd, geslacht, anatomische lokalisatie van het melanoom, ziekenhuis, histologisch subtype, huwelijkse staat, het uitvoeren van zelfonderzoek, het aantal doktersbezoeken in het afgelopen jaar, de wijze waarop het melanoom werd ontdekt en of een dokter de huid heeft onderzocht.

De onderzoekspopulatie bestond uit 566 patiënten. Hun gemiddelde (SD) leeftijd was 56,7 (15,9) en 39,0% (n = 221) was vrouw. Van de 566 patiënten werd het TM geclassificeerd als 0 tot 20 (66,4% [n = 376]), 20 tot 50 (20,5% [n = 116]) of meer dan 50 (13,1% [n = 74]). Het aantal onrustige moedervlekken was 0 (73,3% [n = 415]), 1 tot 5 (14,5% [n = 82]) of meer dan 5 (12,2% [n = 69]). Voor patiënten jonger dan 60 betekende de aanwezigheid van meer dan 50 moedervlekken een flink verminderd risico op een dik melanoom (odds ratio, 0,32; 95% CI, 0,12-0,81). De aanwezigheid van meer dan 5 onrustige moedervlekken was geassocieerd met een dikker melanoom, in vergelijking met geen onrustige moedervlekken (odds ratio, 2,43; 95% CI, 1,02-5,75).

Conclusies
De meeste patiënten met een melanoom hadden opvallend weinig moedervlekken en geen enkele onrustige moedervlek. Echter, bij jongere patiënten (<60 jaar) werden dikke melanomen het vaakst gevonden bij patiënten met een lager totaal aantal moedervlekken én met meer onrustige moedervlekken. Dit suggereert dat dokters en patiënten niet van het totaal aantal moedervlekken moeten uitgaan als enige reden om huidonderzoeken te doen of om op basis daarvan de risico’s in te schatten voor de patiënt. Jongere patiënten zouden moeten worden voorgelicht over het verhoogde risico op dikkere melanomen indien ze meer onrustige moedervlekken op hun lichaam zien.

Advies Huidarts.com
Huidarts.com kan zich inderdaad vinden in de bovenstaande conclusies. U dient zich ten alle tijde een afspraak te maken met uw huisarts of dermatoloog indien u een onrustige moedervlek ziet, ook al heeft u weinig moedervlekken. De kans op een melanoom neemt niet perse meer toe als u meer moedervlekken heeft. De kans op een melanoom neemt vooral toe als u een onrustige moedervlek heeft.

Nieuws 105 Verband onrustige moedervlek en melanoom
Klik op de foto voor meer levensreddende informatie

Hoe herken ik een onrustige moedervlek ?
Lees de pagina “Herkennen van een melanoom” en leer de ABCD regel uit uw hoofd, het kan uw leven redden !

Bron

Geller AC, Mayer JE, Sober AJ, Miller DR, Argenziano G, Johnson TM, Swetter SM. Total Nevi, Atypical Nevi, and Melanoma Thickness: An Analysis of 566 Patients at 2 US Centers. JAMA Dermatol. 2016 Apr 1;152(4):413-8

Feedback

Vindt u dit artikel nuttig?

  • Ja
  • Een beetje
  • Nee
Laat ons weten wat u vindt van dit arikel.
Vergeet uw bericht niet!