Huidbehandelingen

Rupafin

  • Geschreven door dr. M.D. Njoo - Dermatoloog
  • E-mail

Wat is Rupafin en waarvoor wordt het gebruikt ?

Rupafin wordt gebruikt voor de verlichting van de verschijnselen veroorzaakt door urticaria (allergische huiduitslag) zoals jeuk en netelroos (gelokaliseerde roodheid van de huid en zwelling). Daarnaast wordt Rupafin gebruikt om de symptomen te verlichten die gepaard gaan met allergische rhinitis zoals niezen, loopneus, jeuk aan de ogen en neus. Ook helpt Rupafin om de jeuk te verminderen bij insectenbeten. Rupafin is uitsluitend op doktersrecept verkrijgbaar

WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN
Als u allergisch (overgevoelig) bent voor rupatadine of voor één van de andere bestanddelen van Rupafin.

WANNEER MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN MET DIT MIDDEL ?
-Wanneer u lijdt aan een lever- of nieraandoening, vraagt u dan advies aan uw arts. Het gebruik van Rupafin 10 mg tabletten wordt op dit moment niet aanbevolen voor patiënten met een verminderde nier- of leverfunctie.
-Als u een lage kaliumspiegel in uw bloed heeft en/of een bepaald afwijkend hartritme (bekend als verlenging van het QTc-interval op een ECG) dat bij sommige hartaandoeningen kan voorkomen, moet u uw arts raadplegen.

BESCHIKBARE VORMEN
Rupafin is verkrijgbaar zowel in tabletvorm en als in een drank.  Het tablet is niet bedoeld voor gebruik bij kinderen jonger dan 12 jaar. De drank is special bedoeld voor kinderen van 2 tot 11 jaar. Wanneer u ouder bent dan 65 jaar, vraagt u dan uw arts of apotheker om advies.

Hoe werkt Rupafin ?

De werkzame stof rupatadine is een antihistaminicum. Een antihistaminicum is een geneesmiddel , dat een remmende werking heeft op de stof histamine en de eosinofiele witte bloedcel. Histamine en eosinofiele witte bloedcellen spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van allergische ziekteverschijnselen. Antihistaminica kunnen echter nooit voor 100% alle symptomen onderdrukken omdat histamine niet de enige allergische stof is die vrijkomt bij allergische reacties en omdat ook andere stoffen vrijwel via geheel andere mechanismen, bijvoorbeeld urticaria kunnen veroorzaken.

Wat houdt de behandeling met Rupafin in ?

-Rupafin tabletten
De werkzame stof in dit middel is rupatadine. Elk tablet bevat 10 mg rupatadine (als fumaraat). De andere stoffen in dit middel zijn pregelatiniseerd maïszetmeel, microkristallijn cellulose, rood ijzeroxide (E172), geel ijzeroxide (E-172), lactosemonohydraat en magnesiumstearaat.

 -Rupafin drank
De werkzame stof in dit middel is rupatadine. Elke milliliter bevat 1mg rupatadine (als fumaraat). De andere stoffen in dit middel zijn propyleenglycol, watervrij citroenzuur, watervrij dinatriumfosfaat, natriumsaccharine, saccharose, methylparahydroxybenzoaat (E-218), quinoline geel (E-104), bananensmaak, gezuiverd water.
Rupafin drank is een helder gele drank. Rupafin is verpakt in een amberkleurige plastic fles afgesloten met een geperforeerde stop en een kindveilige dop. Elke fles bevat 120 ml Rupafin drank. Een spuitje van 5 ml, voorzien van een schaalverdeling van 0,25 ml wordt in de verpakking meegeleverd

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

-Rupafin tablet
Rupafin is voor tieners (vanaf 12 jaar) en volwassenen. De normale dosis is 1 tablet (10 mg rupatadine) éénmaal per dag, in te nemen met of zonder voedsel. Neem de tablet met voldoende vloeistof (bijvoorbeeld een glas water) in. Uw arts zal u vertellen hoe lang u Rupafin moet innemen.

-Rupafin drank
Rupafin drank is om in te nemen via de mond.

  • Om de fles te openen druk de dop naar beneden en draai tegen de klok in.
  • Neem het spuitje en stop dat in de geperforeerde dop en houdt vervolgens de fles ondersteboven.
  • Vul het spuitje met de voorgeschreven dosis
  • Dien direct toe vanuit het spuitje.
  • Was het spuitje na gebruik.

Dosering voor kinderen van 25 kg of meer: 5 ml (5 mg rupatadine) van de drank eenmaal daags, in te nemen met of zonder voedsel.
Dosering bij kinderen die 10 kg of meer, maar minder dan 25 kg wegen: 2,5 ml (2,5 mg rupatadine) drank eenmaal daags, al dan niet bij het eten.

Uw arts zal u vertellen hoe lang u Rupafin moet innemen.

HEEFT U TE VEEL VAN DIT MIDDEL INGENOMEN ?
Wanneer u per ongeluk te veel Rupafin heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

BENT U VERGETEN DIT MIDDEL IN TE NEMEN ?
Neem uw dosis zo vlug mogelijk in en neem daarna de volgende tabletten op het gebruikelijk tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Wat zijn de verwachte resultaten van Rupafin ?

Rupafin is effectief tegen allerlei vormen van urticaria en ook tegen jeukklachten ten gevolgen van muggebulten en andere insectenbeten. Bij chronische urticaria zullen de jeukklachten na inname al binnen een paar uur significant verminderen. Na 4 – 6 weken zult u merken dat de algehele jeukklachten verminderd zijn.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van Rupafin ?

Zoals elk geneesmiddel kan Rupafin bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Bijwerkingen die vaak voorkomen (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers) zijn slaperigheid, hoofdpijn, duizeligheid, droge mond, een gevoel van zwakte of vermoeidheid. Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers) komt als bijwerking verhoogde eetlust, prikkelbaarheid, concentratieproblemen, bloedneus, droge neus, pijnlijke keel, hoesten, droge keel, neusslijmvliesontsteking, misselijkheid, lage buikpijn, diarree, spijsverteringsstoornis, braken, verstopping, huiduitslag, rugpijn, gewrichtspijn, spierpijn, dorst, algemeen ongemak, koorts, abnormale leverfunctietesten en gewichtstoename voor.
Bijwerkingen die zelden optreden (komt voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers) zijnhartkloppingen en een versnelde hartslag.

Waar moet u op letten als u Rupafin gebruikt ?

– Gebruik u nog andere geneesmiddelen ?
Gebruikt u naast Rupafin nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Wanneer u Rupafin inneemt, gebruik dan geen medicijnen die ketoconazol of erytromycine bevatten.
Als u statines gebruikt of geneesmiddelen die het centraal zenuwstelsel onderdrukken, moet u uw arts raadplegen voor u Rupafin gebruikt.

-Waarop moet u letten met eten en drinken?
U moet Rupafin niet innemen samen met grapefruitsap aangezien dit de hoeveelheid Rupafin in uw lichaam kan verhogen. De aanbevolen dosis Rupafin (10 mg) zal de slaperigheid die door alcohol wordt veroorzaakt niet verergeren. 

-Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt. 

– Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Bij de aanbevolen dosis Rupafin is een effect van Rupafin op uw rijvaardigheid en het gebruik van machines niet te verwachten. Echter, wanneer u voor het eerst Rupafin inneemt moet u in de gaten houden in hoeverre de behandeling effect op u heeft voordat u gaat rijden of machines gebruikt.

– Rupafin bevat lactose
Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. 

Wanneer moet u uw arts waarschuwen ?

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 

 

 

Feedback

Vindt u dit artikel nuttig?

  • Ja
  • Een beetje
  • Nee
Laat ons weten wat u vindt van dit arikel.
Vergeet uw bericht niet!
Staat uw vraag er niet tussen? Vraag het ons op Facebook!

U kunt vragen stellen aan de redactie via facebook Like onze facebook pagina en stel uw vraag.

Hoe veilig is laserontharing eigenlijk?

Mijn moedervlek verandert van vorm, kan dit kwaad ?